Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 259 POZ 17

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1624/2005 z dnia 4 października 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w odniesieniu do owoców cytrusowych przekraczających linię demarkacyjną na Cyprze

Data ogłoszenia:2005-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 259 POZ 17

Strona 1 z 2
5.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 259/17

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1624/2005 z dnia 4 października 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 w odniesieniu do owoców cytrusowych przekraczających linię demarkacyjną na Cyprze

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu 10 do Aktu Przystąpienia (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (3), rozporządzenie Rady (WE) nr 2202/96 z dnia 28 października 1996 r. wprowadzające program pomocy wspólnotowej dla producentów niektórych owoców cytrusowych (4) i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2111/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2202/96 wprowadzającego program pomocy wspólnotowej dla producentów niektórych owoców cytrusowych (5) przewidują kontrole w celu zapewnienia zgodności z zasadami wspólnotowymi w sektorze owoców i warzyw. Zgodnie z tymi rozporządzeniami Rząd Republiki Cypryjskiej powinien zapewnić, za pomocą odpowiednich kontroli, że produkty objęte niniejszym rozporządzeniem nie są przedmiotem refundacji wywozowych i środków interwencyjnych. W związku z tym, że poziom refundacji za wywóz ze Wspólnoty owoców cytrusowych jest niski, ryzyko nadużyć związanych ze środkami przewidzianymi w niniejszym rozporządzeniu jest ograniczone. Niemniej jednak Rząd Republiki Cypryjskiej powinien zapewnić przestrzeganie zasady pochodzenia wspólnotowego zgodnie z art. 35 ust. 9 tiret drugie rozporządzenia (WE) nr 2200/96 i art. 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (6).

(1)

Artykuł 4 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 866/2004 stanowi, iż towary, które są w całości uzyskane na obszarach Republiki Cypryjskiej, na których Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli lub zostały poddane ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu w wyposażonym w tym celu zakładzie na obszarach, na których Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli, nie podlegają opłatom celnym, zgłoszeniu celnemu ani opłatom o skutku równoważnym, kiedy są wprowadzane na obszary, na których Rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje efektywną kontrolę, pod warunkiem że nie kwalifikują się do refundacji wywozowych lub środków interwencyjnych.

(5)

(6) (2)

Artykuł 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 866/2004 został zmieniony rozporządzeniem Rady (WE) nr 293/2005 (2) w celu rozszerzenia dostępu do wymienionego powyżej systemu bezcłowego, w odniesieniu do poszczególnych przypadków, na pewne produkty z rodzaju kwalifikujących się do objęcia refundacjami wywozowymi lub środkami interwencyjnymi, jeśli warunki i ustalenia tego dostępu zapewniają skuteczną ochronę interesów finansowych Wspólnoty.

(7)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1480/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 r. określającego szczegółowe zasady dotyczące towarów pochodzących z obszarów niepodlegających skutecznej kontroli Rządu Cypru na obszary, na których Rząd sprawuje efektywną kontrolę (7), Izba Handlowa tureckiej części Cypru oraz władze Republiki Cypryjskiej przekazują Komisji informacje umożliwiające Komisji monitorowanie obrotu handlowego przez „zieloną linię”. W związku z powyższym ustanawianie dodatkowych warunków dla bezcłowego dostępu owoców cytrusowych pochodzących z obszarów, na których Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli nie wydaje się konieczne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 259 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L259 - 21 z 20055.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1626/2005 z dnia 4 października 2005 r. w sprawie skorygowania opłat przywozowych w sektorze zbóż

 • Dz. U. L259 - 19 z 20055.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1625/2005 z dnia 4 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L259 - 15 z 20055.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2005 z dnia 4 października 2005 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Tuscia (PDO) i Basilico Genovese (PDO))

 • Dz. U. L259 - 9 z 20055.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2005 z dnia 4 października 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej w Niemczech

 • Dz. U. L259 - 3 z 20055.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1621/2005 z dnia 4 października 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L259 - 1 z 20055.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1620/2005 z dnia 4 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.