Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 284 POZ 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie mianowania członków na trzecią kadencję Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach

Data ogłoszenia:2005-10-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 284 POZ 6

L 284/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 października 2005 r. w sprawie mianowania członków na trzecią kadencję Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (2005/754/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

ustępujących członków spełnia warunki wymagane do ponownego wyboru (3), przy czym 9 z nich wyraziło zainteresowanie ponownym mianowaniem.

(3)

uwzględniając decyzję Komisji z dnia 16 grudnia 1997 r. (SEC(97) 2404) w sprawie utworzenia Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (ang. European Group on Ethics in Science and New Technologies – EGE) oraz upoważnienia Przewodniczącego Komisji Europejskiej do mianowania jej członków, uwzględniając decyzję Komisji z dnia 26 marca 2001 r. (C(2001) 691) w sprawie zmiany mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach, uwzględniając decyzję Komisji 2005/383/WE z dnia 11 maja 2005 r. (1) w sprawie odnowienia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach, uwzględniając otwarte zaproszenie do wyrażania zainteresowania opublikowane na stronie internetowej EGE w dniu 20 maja 2005 r. z terminem składania ofert do dnia 20 czerwca 2005 r., a także mając na uwadze, co następuje:

Koniecznym jest zapewnienie w składzie EGE odpowiedniego zakresu umiejętności zawodowych oraz doświadczenia. Członków mianuje się ad personam na podstawie ich osobistych kwalifikacji i zalet,

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Przedłuża się na okres czterech lat okres mianowania wymienionych poniżej ustępujących członków EGE: 1) Rafael Capurro 2) Inez de Beaufort 3) Göran Hermerén

(1)

EGE jest niezależnym, multidyscyplinarnym organem konsultacyjnym przy Komisji Europejskiej, składającym się z 15 członków. W odpowiedzi na zaproszenie do wyrażania zainteresowania (2) nadesłanych zostało 38 podań. 10 spośród

4) Linda Nielsen 5) Pere Puigdomenech Rosell

(2)

6) Günter Virt.

(3) Patrz: akapit trzeci art. 3 ust. 2 decyzji 2005/383/WE: „Każdy członek Grupy EGE mianowany jest na okres czterech lat. Mandat ten jest odnawialny maksymalnie na kolejne dwie kadencje”.

Dz.U. L 127 z 20.5.2005, str. 17. (2) Patrz: akapit piąty art. 3 ust. 2 decyzji 2005/383/WE: „Wyznaczenie i wybór członków Grupy EGE nastąpi na podstawie otwartego zaproszenia do wyrażania zainteresowania”.

(1)

27.10.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 284/7

Artykuł 2 Następujące osoby mianuje się członkami EGE na okres czterech lat: 1) Emmanuel Agius 2) Diána Bánáti 3) Anne Cambon-Thomsen 4) Carlo Casini

8) Krzysztof Marczewski 9) Paula Martinho da Silva. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 października 2005 r. 5) Jozef Glasa 6) Hille Haker 7) Julian Kinderlerer W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 284 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L284 - 10 z 200527.10.2005

  Sprostowanie do zalecenia Komisji 2005/737/WE z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie transgranicznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w odniesieniu do legalnych usług muzycznych online (Dz.U. L 276 z 21.10.2005)

 • Dz. U. L284 - 8 z 200527.10.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 października 2005 r. zmieniająca decyzje 2005/92/WE i 2005/93/WE dotyczące eksportu pewnych produktów do państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4134) (1)

 • Dz. U. L284 - 5 z 200527.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1754/2005 z dnia 26 października 2005 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 796/2004 w odniesieniu do zastosowania art. 21 we francuskich departamentach zamorskich w 2005 r.

 • Dz. U. L284 - 3 z 200527.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1753/2005 z dnia 26 października 2005 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L284 - 1 z 200527.10.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1752/2005 z dnia 26 października 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.