Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 22

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

Data ogłoszenia:2005-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 22

L 29/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2005

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów A. List Wspólnoty Szanowny Panie, Mam zaszczyt potwierdzić, że przyjęliśmy następujące uzgodnienia przejściowe mające na celu zapewnienie przedłużenia ważności (na okres od dnia 28 lutego 2001 r. do dnia 27 lutego 2004 r.) obowiązującego obecnie Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów do czasu zakończenia negocjacji w sprawie zmian do protokołu załączonego do Umowy w sprawie połowów: 1) Począwszy od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., będą nadal obowiązywały uzgodnienia mające zastosowanie przez ostatnie trzy lata. Wkład finansowy Wspólnoty w okresie obowiązywania uzgodnień przejściowych będzie równy proporcjonalnej do okresu ich obowiązywania części kwoty określonej w art. 2 obecnie obowiązującego protokołu, w wysokości 291 875 EUR. Wniesienie wkładu finansowego nastąpi do dnia 1 grudnia 2004 r. Zastosowanie będą mieć również warunki dotyczące płatności tej kwoty przewidziane w art. 3 protokołu. 2) W okresie przejściowym licencje połowowe będą przyznawane w ramach limitów mających zastosowanie zgodnie z art. 1 obecnie obowiązującego protokołu, po uiszczeniu opłat lub zaliczek odpowiadających kwotom określonym w pkt. 1 Załącznika do protokołu. Byłbym zobowiązany, gdyby zechciał Pan potwierdzić otrzymanie niniejszego listu oraz potwierdzić zgodę na jego treść. Z wyrazami szacunku, W imieniu Rady Unii Europejskiej

2.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/23

B. List Rządu Związku Komorów Szanowny Panie, Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pana listu z datą dzisiejszą, o następującej treści: „Mam zaszczyt potwierdzić, że przyjęliśmy następujące uzgodnienia przejściowe mające na celu zapewnienie przedłużenia ważności (na okres od dnia 28 lutego 2001 r. do dnia 27 lutego 2004 r.) obowiązującego obecnie Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów do czasu zakończenia negocjacji w sprawie zmian do protokołu załączonego do Umowy w sprawie połowów: 1) Począwszy od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., będą nadal obowiązywały uzgodnienia mające zastosowanie przez ostatnie trzy lata. Wkład finansowy Wspólnoty w okresie obowiązywania uzgodnień przejściowych będzie równy proporcjonalnej do okresu ich obowiązywania części kwoty określonej w art. 2 obecnie obowiązującego protokołu, w wysokości 291 875 EUR. Wniesienie wkładu finansowego nastąpi do dnia 1 grudnia 2004 r. Zastosowanie będą mieć również warunki dotyczące płatności tej kwoty przewidziane w art. 3 protokołu. 2) W okresie przejściowym licencje połowowe będą przyznawane w ramach limitów mających zastosowanie zgodnie z art. 1 obecnie obowiązującego protokołu, po uiszczeniu opłat lub zaliczek odpowiadających kwotom określonym w pkt. 1 Załącznika do protokołu. Byłbym zobowiązany, gdyby zechciał Pan potwierdzić otrzymanie niniejszego listu oraz potwierdzić zgodę na jego treść.”. Mam zaszczyt potwierdzić, że treść powyższego listu jest akceptowana przez Rząd Związku Komorów oraz że Pana list wraz z niniejszym listem stanowią porozumienie o treści zgodnej z Państwa propozycją. Z wyrazami szacunku, W imieniu Rządu Związku Komorów

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 57 z 20052.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierającego stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej (Dz.U. L 20 z 22.1.2005)

 • Dz. U. L29 - 50 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/83/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L29 - 49 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/82/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. uchylające wspólne stanowiska 2002/401/WPZiB w sprawie Nigerii, 2002/495/WPZiB w sprawie Angoli, 2002/830/WPZiB w sprawie Rwandy oraz 2003/319/WPZiB w sprawie porozumienia rozjemczego z Lusaki i procesu pokojowego w Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L29 - 48 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/81/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. przedłużająca mandat szefa misji/komisarza policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L29 - 45 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/80/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L29 - 42 z 20052.2.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 1 lutego 2005 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L29 - 39 z 20052.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L29 - 24 z 20052.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy wprowadzonego w życie przez Wielką Brytanię na rzecz spółek typu qualifying w Gibraltarze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 928) (1)

 • Dz. U. L29 - 20 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L29 - 18 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L29 - 16 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 5 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

 • Dz. U. L29 - 3 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 173/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych dotyczące przedłużenia programu PEACE i przyznania dalszych środków na zobowiązania

 • Dz. U. L29 - 1 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.