Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 45

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2005/80/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

Data ogłoszenia:2005-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 45

2.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/45

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2005/80/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 Załącznik do wspólnego stanowiska 2004/133/WPZiB zastępuje się Załącznikiem do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne od daty jego przyjęcia. Niniejsze wspólne stanowisko stosuje się od dnia 10 lutego 2005 r. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 10 lutego 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM) i uchylające wspólne stanowisko 2001/542/WPZiB (1). Wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB ma zastosowanie przez okres 12 miesięcy. W następstwie przeglądu wspólnego stanowiska 2004/133/WPZiB uznaje się za stosowne przedłużenie jego stosowania na okres dalszych 12 miesięcy, jak również rozszerzenie wykazu osób zawartego w Załączniku,

(2) (3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 stycznia 2005 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł 1 Wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB niniejszym przedłuża się do dnia 9 lutego 2006 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 39 z 11.2.2004, str. 19.

L 29/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o którym mowa w art. 1

Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia

ADILI Gafur Valdet Vardari 5.1.1959 Kicevo (Harandjell) BAJRAMI Hamdi Breza 16.8.1981 Brest (FYROM) BEQIRI Idajet 20.2.1951 Mallakaster, Fier (Albania) BUTKA Spiro Vigan Gradica 29.5.1949 Kosowo GEORGIEVSKI Goran Mujo 2.12.1969 Kumanovo HYSENI Xhemail Xhimi Shea 15.8.1958 Lipkovo (Lojane) JAKUPI Avdil Cakalla 20.4.1974 Tanusevce JAKUPI Lirim »Commander Nazi« 1.8.1979 Bujanovac (Serbia i Czarnogóra) KRASNIQI Agim 15.9.1979 Kondovo (FYROM) LIMANI Fatmir 14.1.1973 Kicevo (FYROM) MATOSHI Ruzhdi 6.3.1970 Tetovo (FYROM)

2.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/47

Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia Nazwisko i imię Pseudonim Data urodzenia Miejsce urodzenia/pochodzenia

MISIMI Naser 8.1.1959 Mala Recica, Tetovo, (FYROM) MUSTAFAJ Taip Mustafai, Mustafi lub Mustafa 23.1.1964 Bacin Dol, Gostivar, (FYROM) REXHEPI Daut Leka 6.1.1966 Poroj RUSHITI Sait 7.7.1966 Tetovo SAMIU Izair Baci 23.7.1963 Semsevo STOJKOV Goran 25.2.1970 Strumica SUMA Emrush 27.5.1974 Dirnce, Kosowo, Serbia i Czarnogóra SULEJMANI Fadil 5.12.1940 Tetovo (Bosovce) SULEJMANI Gyner 3.3.1954 Turcja UKSHINI Sami »Commander Sokoli (Falcon)« 5.3.1963 Djakovo, (Gjakova), Kosowo, Serbia i Czarnogóra”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 57 z 20052.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierającego stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej (Dz.U. L 20 z 22.1.2005)

 • Dz. U. L29 - 50 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/83/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L29 - 49 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/82/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. uchylające wspólne stanowiska 2002/401/WPZiB w sprawie Nigerii, 2002/495/WPZiB w sprawie Angoli, 2002/830/WPZiB w sprawie Rwandy oraz 2003/319/WPZiB w sprawie porozumienia rozjemczego z Lusaki i procesu pokojowego w Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L29 - 48 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/81/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. przedłużająca mandat szefa misji/komisarza policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L29 - 42 z 20052.2.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 1 lutego 2005 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L29 - 39 z 20052.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L29 - 24 z 20052.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy wprowadzonego w życie przez Wielką Brytanię na rzecz spółek typu qualifying w Gibraltarze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 928) (1)

 • Dz. U. L29 - 22 z 20052.2.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L29 - 20 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L29 - 18 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L29 - 16 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 5 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

 • Dz. U. L29 - 3 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 173/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych dotyczące przedłużenia programu PEACE i przyznania dalszych środków na zobowiązania

 • Dz. U. L29 - 1 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.