Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/83/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2005-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 50

Strona 1 z 3
L 29/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2005

DECYZJA RADY 2005/83/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB (1), w szczególności jego art. 2 w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wykaz zamieszczony w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB powinien zostać odpowiednio zmieniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wykaz osób zawarty w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB zastępuje się wykazem osób zawartym w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, 31 stycznia 2005 r. W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Poprzez wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB, Rada przyjęła środki mające na celu zapobieganie wjazdowi na terytoria Państw Członkowskich lub tranzytowi przez te terytoria, osób zaangażowanych w działania, które pomagają osobom przebywającym na wolności kontynuować unikania odpowiedzialności za zbrodnie, o które zostały oskarżone przez Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii (MTKJ) lub osób, które zachowują się w inny sposób mogący utrudnić MTKJ skuteczne wykonywanie jego mandatu. W dniu 28 czerwca 2004 r. Rada przyjęła decyzję 2004/528/WPZiB zmieniającą wykaz zamieszczony w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB. Zgodnie z zaleceniami biura Wysokiego Przedstawiciela dla Bośni i Hercegowiny, kolejne osoby powinny być celem stosowania tych środków.

(2)

(3)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 65. Wspólne stanowisko zmienione decyzją 2004/528/WPZiB (Dz.U. L 233 z 2.7.2004, str. 15).

2.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/51

ZAŁĄCZNIK Wykaz osób, o których mowa w art. 1 1. BAGIC, Zeljko syn Josipa Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 29.3.1960, Zagrzeb Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: Osobisty numer identyfikacyjny: Pseudonimy: Cicko Adres: 2. BILBIJA, Milorad syn Svetko Bilbija Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 13.8.1956, Sanski Most. Numer paszportu: 3715730 Numer dowodu osobistego: 03GCD9986 Osobisty numer identyfikacyjny: 1308956163305 Pseudonimy: Adres: Brace Pantica 7, Banja Luka 3. BJELICA, Milovan syn Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 19.10.1958, Rogatica, Bośnia i Hercegowina, SFRJ Numer paszportu: 0000148, wystawiony dnia 26.7.1998 w Sarajewie Serbskim (anulowany) Numert dowodu osobistego: 03ETA0150 Osobisty numer identyfikacyjny: 1910958130007 Pseudonimy: Cicko Adres: Przedsiębiorstwo CENTREK w Pale 4. CESIC, Ljubo syn Joza Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 20.2.1958 lub 9.6.1966 (w oparciu o dokument z chorwackiego Ministerstwa Sprawiedliwości), Batin, Posuje, SFRJ Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: Osobisty numer identyfikacyjny: Pseudonimy: Rojs Adres: V Poljanice 26, Dubrava, Zagrzeb, zamieszkuje także przy Novackiej 62c, 5. DILBER, Zeljko syn Draga Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 2.2.1955, Travnik Numer paszportu: Numer dowodu osobistego: 185581 Osobisty numer identyfikacyjny: Pseudonimy: Adres: 17 Stanka Vraza, Zadar 6. ECIM, Ljuban syn Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 6.1.1964, Sviljanac, Bośnia i Herzegowina, SFRJ. Numer paszportu: 0144290 wydany 21.11.1998 w Banja Luce (anulowany) Numer dowodu osobistego: 03GCE3530 Osobisty numer identyfikacyjny: 0601964100083 Pseudonimy: Adres: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, BiH

L 29/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.2.2005

7. JOVICIC, Predrag syn Desmir Jovicic Data urodzenia/Miejsce urodzenia: 1.3.1963, Pale Numer paszportu: 4363551 Numer dowodu osobistego: 03DYA0852 Osobisty numer identyfikacyjny: 0103963173133 Pseudonimy: Adres: Milana Simovica 23, Pale, Pale-RS

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 29 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 57 z 20052.2.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 104/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. otwierającego stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej (Dz.U. L 20 z 22.1.2005)

 • Dz. U. L29 - 49 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/82/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. uchylające wspólne stanowiska 2002/401/WPZiB w sprawie Nigerii, 2002/495/WPZiB w sprawie Angoli, 2002/830/WPZiB w sprawie Rwandy oraz 2003/319/WPZiB w sprawie porozumienia rozjemczego z Lusaki i procesu pokojowego w Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L29 - 48 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady 2005/81/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. przedłużająca mandat szefa misji/komisarza policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L29 - 45 z 20052.2.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/80/WPZiB z dnia 31 stycznia 2005 r. rozszerzające i zmieniające wspólne stanowisko 2004/133/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko ekstremistom z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L29 - 42 z 20052.2.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 1 lutego 2005 r. zastępująca tabele III i IV b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L29 - 39 z 20052.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

 • Dz. U. L29 - 24 z 20052.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie systemu pomocy wprowadzonego w życie przez Wielką Brytanię na rzecz spółek typu qualifying w Gibraltarze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 928) (1)

 • Dz. U. L29 - 22 z 20052.2.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L29 - 20 z 20052.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

 • Dz. U. L29 - 18 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L29 - 16 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2005 z dnia 1 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L29 - 5 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 174/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. nakładające ograniczenia na udzielanie pomocy dla Wybrzeża Kości Słoniowej dotyczącej działań wojskowych

 • Dz. U. L29 - 3 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 173/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych dotyczące przedłużenia programu PEACE i przyznania dalszych środków na zobowiązania

 • Dz. U. L29 - 1 z 20052.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 172/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważności Protokołu w sprawie ustalenia możliwości połowowych i wkładu finansowego przewidzianych w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.