Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 61

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie zastąpienia członków Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego

Data ogłoszenia:2005-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 61

17.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/61

DECYZJA RADY z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie zastąpienia członków Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego (2005/795/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

W tym czasie stanowiska niektórych członków zwolniły się w wyniku ich rezygnacji.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (1), w szczególności jego art. 49,

(3)

Należy mianować członków Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego na zwolnione stanowiska,

uwzględniając decyzję Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie odnowienia składu Komitetu, o którym mowa w art. 147 Traktatu WE (2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł uwzględniając wniosek Komisji, Niniejszym mianuje się osoby wymienione w Załączniku członkami Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego na okres pozostający do końca kadencji, czyli, jak wskazano, do dnia 30 kwietnia 2007 r.

a także mając na uwadze, co następuje: Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2005 r.

(1)

Dnia 24 września 2004 r. Rada, stanowiąc na wniosek Komisji, przyjęła decyzję w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego na okres do dnia 30 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. (2) Dz.U. C 252 z 12.10.2005, str. 1.

L 300/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2005

ZAŁĄCZNIK

Państwo Członkowskie

Reprezentuje

Funkcja

Imię i nazwisko

Zastępuje

Belgia Republika Czeska

Rząd Rząd Rząd Organizacje pracodawców

Członek Członek Zastępca członka Członek Członek Zastępca członka Członek Członek Zastępca członka Członek Członek Zastępca członka Członek Zastępca członka Członek Zastępca członka Członek Członek Członek Członek Zastępca członka Członek Członek Zastępca członka Członek Zastępca członka Zastępca członka Członek

Günther MATTHEUSSENS Čestmír SAJDA Markéta PĚCHOUČKOVÁ Josef FORNŮSEK Lise PONTOPPIDAN Poul HANSEN Hans-Detlev KÜLLER Merlin ORGLA Mari VÄLI Georgios ZERVOS Dimitrios KYROUSIS — — Carlos GARCÍA de CORTÁZAR Ana HERMOSO CANOURA Gaetan BEZIER Vincent LANDERS Vera MARINCIONI Bruno SCAZZOCCHIO Ilaria DI CROCE Diomides DIOMIDOUS Linda ROMELE Vaidotas LEVICKIS Marija ZOKAITE Judit TÖRÖKNE RÓZSA Robert TABONE Anthony MICALLEF DEBONO Jacek STRZELECKI

Dominik ROLAND František KONÍČEK Tomáš KUCHTÍK Jiri KOHOUTEK Lise SKANTING Tyge GROES Jochen LAUX Kertu SAKS Merlin ORGLA Anna DALAPORTA Magas KONSTANTINOS Ourania ANTHOPOULOU (1) Gonzalo GÓMEZ DE VILLALOBOS (1) Miguel COLINA ROBLEDO Ana HERMOSO (2) Alexandra DENIS William PARNELL Aviana BULGARELLI Claudio GENTILI Eleonora PISICCHIO Diomedes DIOMEDOUS (2) Iveta OZOLA Vaidotas LEVICKAS (2) Laura SIRVYDIENE Judit RÓZSA (2) Sue VELLA Charles MAGRO Andrzej JANKOWSKI

Dania

Organizacje pracodawców Związki zawodowe

Niemcy Estonia

Związki zawodowe Rząd Rząd

Grecja

Rząd Rząd Rząd

Hiszpania

Rząd Rząd Związki zawodowe

Francja Irlandia Włochy

Organizacje pracodawców Rząd Rząd Organizacje pracodawców Organizacje pracodawców

Cypr Łotwa Litwa

Związki zawodowe Związki zawodowe Organizacje pracodawców Organizacje pracodawców

Węgry Malta

Rząd Rząd Związki zawodowe

Polska

Organizacje pracodawców

17.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/63

Państwo Członkowskie

Reprezentuje

Funkcja

Imię i nazwisko

Zastępuje

Portugalia

Rząd Związki zawodowe

Zastępca członka Członek Członek Członek Członek Członek Zastępca członka Zastępca członka Zastępca członka Członek Członek Członek Członek

Ramiro RIBEIRO DE ALMEIDA Georges CASULA Neva MAHER Vesna MILETIČ Ján RUDOLF Viola KROMEROVÁ Peter MOLNÁR Naile PROKESOVÁ Mikko RÄSÄNEN Tom HOLMROOS Johannes WIKMAN Erika BERNDT Neil CARBERRY

José REALINHO DE MATOS Eugénio Óscar GARCIA DA ROSA Staša BALOH-PLAHUTNIK Nastja STERGAR Andrea KOSTOLNÁ Daniel HRDINA Viola KROMEROVÁ Margita ANČICOVÁ Jukka AHTELA Mervi HUUSKONEN Ingmar PAULSSON Erika KJELLSTRAND (2) Antony THOMPSON

Słowenia

Rząd Rząd

Słowacja

Rząd Organizacje pracodawców Organizacje pracodawców Związki zawodowe

Finlandia

Organizacje pracodawców Związki zawodowe

Szwecja

Rząd Związki zawodowe

Zjednoczone Królestwo

Organizacje pracodawców

(1) Na razie nie została zastąpiona/nie został zastąpiony. (2) Korekta wcześniejszej decyzji.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 65 z 200517.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/797/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L300 - 64 z 200517.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/796/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L300 - 55 z 200517.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L300 - 53 z 200517.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L300 - 51 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1879/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L300 - 49 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L300 - 47 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1761/2005

 • Dz. U. L300 - 45 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1828/2005

 • Dz. U. L300 - 43 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L300 - 41 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 17 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L300 - 39 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1873/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 17 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L300 - 33 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1872/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L300 - 31 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1871/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L300 - 19 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1870/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L300 - 6 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zastępujące załączniki do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych

 • Dz. U. L300 - 5 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L300 - 3 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 1 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1866/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. rozszerzające częściowe zawieszenie ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.