Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 301 POZ 22

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1872/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiającego wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dz.U. L 300 z 17.11.2005)

Data ogłoszenia:2005-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 301 POZ 22

Strona 1 z 3
L 301/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2005

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1872/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiającego wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300 z dnia 17 listopada 2005 r.) Na str. 34, załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1872/2005 odczytuje się, jak następuje: „ZAŁĄCZNIK

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

1.10

Ziemniaki młode 0701 90 50

— — —

— — — 13,58 16,50 15,95 79,49 96,56 93,32 40,35 49,01 47,37 — 27,48 33,38 32,25 — — — 59,64 72,44 70,01 — 17,37 21,10 20,39 55,53 67,46 65,19 239,98 291,50 281,71

— —

— —

— —

— —

1.30

Cebula (inna niż do sadzenia) 0703 10 19

23,69 81,80 227,16

692,51 10,17

176,68 95,42

370,67 5 673,76

5 949,27 922,18

1.40

Czosnek 0703 20 00

138,64 478,68 1 329,36

4 052,63 59,52

1 033,92 558,40

2 169,19 33 203,47

34 815,81 5 396,71

1.50

Pory ex 0703 90 00

70,37 242,97 674,76

2 057,06 30,21

524,81 283,44

1 101,05 16 853,62

17 672,02 2 739,29

1.60 1.80

Kalafior 0704 10 00 Kapusta biała i czerwona 0704 90 10

— 47,92 165,46 459,50

— 1 400,80 20,57

— 357,38 193,01

— 749,79 11 476,84

— 12 034,15 1 865,38

1.90

Brokuly lub kalarepa oleracea. var. italica) ex 0704 90 90

(Brassica

— — —

— —

— —

— —

— —

1.100

Kapusta pekińska ex 0704 90 90

104,01 359,13 997,33

3 040,42 44,65

775,69 418,93

1 627,40 24 910,40

26 120,03 4 048,80

1.110 1.130

Salata glowiasta 0705 11 00 Marchew ex 0706 10 00

— 30,30 104,62 290,54

— 885,73 13,01

— 225,97 122,04

— 474,09 7 256,85

— 7 609,24 1 179,49

1.140

Rzodkiewka ex 0706 90 90

96,85 334,40 928,68

2 831,12 41,58

722,29 390,09

1 515,37 23 195,57

24 321,94 3 770,08

1.160

Groch (Pisum sativum) 0708 10 00

418,53 1 445,09 4 013,17

12 234,37 179,67

3 121,29 1 685,74

6 548,52 100 237,10

105 104,56 16 291,98

18.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/23

Wyszczególnienie Pozycja Gatunki, Odmiany, Kod CN EUR LTL SEK CYP LVL GBP

Liczba wartości jednostkowych na 100 kg CZK MTL DKK PLN EEK SIT HUF SKK

1.170 1.170.1

Fasola — Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00 123,13 425,14 1 180,67 70,60 85,76 82,88 86,64 105,23 101,70 — — — — — — — — — — 4 416,66 64,86 1 126,80 608,56 2 364,04 36 186,06 37 943,23 5 881,48 3 599,33 52,86 918,28 495,94 1 926,56 29 489,56 30 921,56 4 793,07

1.170.2

— Fasola (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00

151,09 521,68 1 448,77

1.180 1.190 1.200 1.200.1

Bób ex 0708 90 00 Karczochy 0709 10 00 Szparagi — zielone ex 0709 20 00

— —

227,74 786,33 2 183,74

130,59 158,62 153,29 281,83 342,33 330,83 57,47 69,81 67,47 79,43 96,48 93,24 191,71 232,87 225,04 65,58 79,66 76,98 — 49,13 59,68 57,68 — 24,95 30,30 29,28

6 657,25 97,77

1 698,43 917,28

3 563,33 54 543,32

57 191,92 8 865,17

1.200.2

— pozostałe ex 0709 20 00

491,51 1 697,07 4 712,96

14 367,72 211,00

3 665,56 1 979,69

7 690,41 117 715,85

123 432,08 19 132,88

1.210

Oberzyny (baklazany) 0709 30 00

100,23 346,09 961,13

2 930,06 43,03

747,53 403,73

1 568,33 24 006,23

25 171,97 3 901,84

1.220

Seler naciowy (Apium graveolens L., var. dulce) ex 0709 40 00

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 301 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 21 z 200518.11.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2005/696/WE, Euratom z dnia 3 października 2005 r. zmieniającej Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w celu określenia warunków i zakresu poddawania kontroli Trybunału orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji (Dz.U. L 266 11.10.2005)

 • Dz. U. L301 - 20 z 200518.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2005 r. uchylająca decyzję 2004/614/WE w sprawie środków ochronnych odnoszących się do grypy ptaków o wysokiej zjadliwości w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4396) (1)

 • Dz. U. L301 - 16 z 200518.11.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem

 • Dz. U. L301 - 14 z 200518.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem

 • Dz. U. L301 - 13 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1887/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L301 - 12 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1886/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L301 - 11 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1885/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L301 - 10 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1884/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1808/2005

 • Dz. U. L301 - 8 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES I i II (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L301 - 6 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów homara norweskiego w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L301 - 3 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2182/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

 • Dz. U. L301 - 1 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1880/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.