Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 47

Tytuł:

Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

Data ogłoszenia:2005-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 47

Strona 1 z 18
19.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/47

KONFERENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH DS. HANDLU I ROZWOJU

UMOWA MIĘDZYNARODOWA W SPRAWIE OLIWY Z OLIWEK I OLIWEK STOŁOWYCH Z 2005 r.

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

Genewa, 2005 r.

UWAGA

Symbole dokumentów Narodów Zjednoczonych składają się z wersalików połączonych z cyframi. Wymienienie takich symboli oznacza odwołanie do dokumentów Narodów Zjednoczonych.

TD/OLIVE OIL.10/6

L 302/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2005

PREAMBUŁA STRONY NINIEJSZEJ UMOWY, PODKREŚLAJĄC, że uprawa oliwek stanowi o egzystencji i poziomie życia milionów rodzin, które są zależne od środków podejmowanych w celu utrzymania i zwiększania spożycia produktów z oliwek oraz w celu umacniania światowej gospodarki dotyczącej tych produktów, MAJĄC NA UWADZE TO, że drzewo oliwne jest rośliną, która jest niezbędna dla ciągłego utrzymania i konserwacji gleby ze względu na jej wieloletni charakter, jest również pomocna w zagospodarowaniu terenu, na którym nie mogą być prowadzone inne uprawy i która nawet przy użyciu ekstensywnych warunków gospodarowania z łatwością przystosowuje się do ulepszonych technik uprawy, MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, że oliwa z oliwek i oliwki stołowe stanowią podstawowy produkt rolny w regionach, w których prowadzona jest uprawa drzew oliwnych oraz że stanowią one podstawowy składnik diety śródziemnomorskiej, a ostatnio również innych diet, MAJĄC NA UWADZE TO, że produkcja oliwy jest nieregularna, co niesie za sobą szczególne trudności, które mogą poważnie szkodzić interesom producentów i konsumentów oraz zagrażać powszechnej polityce rozwoju gospodarczego w krajach leżących w rejonach, w których prowadzona jest uprawa drzew oliwnych, PODKREŚLAJĄC w związku z tym istotne znaczenie produkcji oliwek dla gospodarek wielu krajów, MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, że działania, jakie należy podjąć ze względu na specyficzne cechy charakterystyczne uprawy oliwek oraz rynków produktów z oliwek wykraczają poza sferę pojedynczych krajów oraz że należy podjąć kroki na szczeblu międzynarodowym, UWAŻAJĄC, że należy kontynuować i rozwijać działania rozpoczęte w ramach poprzednich umów zawieranych od Umowy z 1956 r. do Umowy z 1986 r., ze zmianami w 1993 r. oraz że konieczne jest wynegocjowanie nowej zaktualizowanej umowy w świetle zmian przemysłowych, BIORĄC POD UWAGĘ postanowienia Konsensusu z São Paulo w ramach jedenastego posiedzenia Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

ROZDZIAŁ I

wanie uprawy oliwek oraz przemysłu produktów z oliwek i doskonalenie jakości produkcji; — ustanowić podstawy międzynarodowej współpracy w zakresie handlu międzynarodowego oliwami z oliwek, oliwami z wytłoczyn z oliwek i oliwkami stołowymi w celu stworzenia, w tym kontekście, bliskich więzi współdziałania z przedstawicielami różnych stron sektora produktów z oliwek, zgodnie ze stosownymi międzynarodowymi umowami i porozumieniami; — wspierać wysiłki i kroki podejmowane w celu doskonalenia i zwracania uwagi na jakość produktów; — wspierać wysiłki i kroki podejmowane w celu doskonalenia wzajemnego oddziaływania pomiędzy uprawą oliwek a środowiskiem, zwłaszcza z myślą o ochronie środowiska; — badać i wspierać całkowite wykorzystanie produktów pochodzących z drzewa oliwnego; — prowadzić działania zmierzające do zachowania źródeł genów drzew oliwnych.

Cele ogólne Artykuł 1 Cele ogólne Ogólne cele niniejszej Umowy są wskazane poniżej: 1) W odniesieniu do międzynarodowej współpracy technicznej: — wspierać współpracę międzynarodową dla realizacji zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju światowej uprawy oliwek; — wspierać koordynację polityki produkcji, uprzemysłowienia, składowania i wprowadzania do obrotu dotyczącej oliw z oliwek, oliw z wytłoczyn z oliwek i oliwek stołowych; — stymulować badania naukowe i rozwój oraz wspierać transfer technologii i działania szkoleniowe w sektorze produktów z oliwek, mające na celu m.in. modernizo-

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 79 z 200519.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L302 - 69 z 200519.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. uznająca koncentrację za niezgodną z zasadami wspólnego rynku zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 („rozporządzenie w sprawie połączeń”) (Sprawa nr COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4715) (1)

 • Dz. U. L302 - 68 z 200519.11.2005

  Informacja o wejściu w życie Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L302 - 46 z 200519.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczącej zawarcia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

 • Dz. U. L302 - 35 z 200519.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/79/WE z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L302 - 34 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1897/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L302 - 33 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1896/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L302 - 28 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L302 - 26 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1894/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefie ICES Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L302 - 24 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1893/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 22 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1892/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L302 - 14 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy

 • Dz. U. L302 - 1 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1890/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Malezji i Filipin

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.