Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz Protokół 31 do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 45

Strona 1 z 2
24.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 107/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz Protokół 31 do Porozumienia EOG

L 306/45

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 128 Porozumienia stanowi, iż jakiekolwiek Państwo Członkowskie stające się członkiem Wspólnoty składa wniosek o zostanie Stroną Porozumienia oraz że warunki uczestnictwa ustalone zostają w drodze porozumienia pomiędzy Umawiającymi się Stronami a państwem składającym wniosek. Po udanym zakończeniu negocjacji związanych z rozszerzeniem Wspólnoty Republika Czeska, Republika Cypryjska, Republika Estońska, Republika Litewska, Republika Łotewska, Republika Malty, Republika Słowacka, Republika Słowenii, Rzeczpospolita Polska i Republika Węgierska („Nowe Umawiające się Strony”) złożyły wnioski o zostanie stronami Porozumienia. Porozumienie o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej („Porozumienie o rozszerzeniu EOG”) zostało podpisane w dniu 14 października 2003 r. w Luksemburgu. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Porozumienia o rozszerzeniu EOG postanowienia zawarte w Porozumieniu, zmienione decyzjami Wspólnego Komitetu EOG przyjętymi przed dniem 1 listopada 2002 r., od dnia wejścia w życie Porozumienia o rozszerzeniu EOG obowiązują Nowe Umawiające się Strony na takich samych warunkach, jak obecne Umawiające się Strony oraz na warunkach i zasadach określonych w Porozumieniu o rozszerzeniu EOG. Od dnia 1 listopada 2002 r. instytucje Wspólnoty przyznały tymczasowe odstępstwa od aktów, które instytucje Wspólnoty przyjęły pomiędzy dniem 1 listopada 2002 r. a dniem podpisania aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej oraz dostosowań do Traktatów, na mocy których ustanowiono Unię Europejską, przyjętego w dniu 16 kwietnia 2003 r. („Akt Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r.”) lub aktami instytucji Wspólnoty dostosowanymi z powodu przystąpienia. Celem zagwarantowania jednorodności Porozumienia oraz bezpieczeństwa prawnego osób fizycznych i podmiotów gospodarczych należy podkreślić, że wspomniane odstępstwa i dostosowania zawarte są w przedmiotowym Porozumieniu. W tym celu należy zmienić protokoły i załączniki do Porozumienia. Ponieważ Porozumienie rozszerza rynek wewnętrzny na Państwa EFTA, dla potrzeb właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego konieczne jest, aby niniejsza decyzja miała zastosowanie również od równoczesnego wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu do UE oraz Porozumienia o rozszerzeniu EOG.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

L 306/46

(9)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2005

Ponieważ Porozumienie o rozszerzeniu EOG nie weszło jeszcze w życie, ale jest stosowane na zasadzie tymczasowej, niniejsza decyzja, do czasu wejścia w życie Porozumienia o rozszerzeniu EOG, również będzie stosowana tymczasowo,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Regulacje przejściowe dotyczące aktów zawartych w Porozumieniu, które przyznano na podstawie art. 55 Aktu Przystąpienia z dnia 16 kwietnia 2003 r., należy włączyć do Porozumienia oraz uczynić je jego częścią.

W tym celu należy zmienić protokoły i załączniki do Porozumienia zgodnie z treścią załącznika A do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 43 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 41 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 39 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 36 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 34 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 32 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 30 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 28 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 26 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 24 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 21 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 18 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 16 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 14 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 8 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 3 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 1 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.