Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 44

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004)

Data ogłoszenia:2005-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 44

L 311/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2005

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 385 z dnia 29 grudnia 2004 r.) 1. Na str. 1, motyw (5): zamiast: „(5) Niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić jedynie te wymogi, które nie są objęte tajemnicą.”; Niniejsze rozporządzenie powinno ustanowić jedynie te wymogi, które nie są niejawne.”.

powinno być: „(5)

2. Na str. 2, art. 1 ust. 2: zamiast: „2. powinno być: „2. Państwa Członkowskie mogą również dołączyć odciski palców w interoperacyjnych formatach.”; Państwa Członkowskie dołączają również odciski palców w interoperacyjnych formatach.”.

3. Na str. 2, art. 1 ust. 3: zamiast: „3. Nie ma ono zastosowania do dowodów osobistych wystawianych przez Państwa Członkowskie (…)”;

powinno być: „3. Nie ma ono zastosowania do dowodów osobistych wydawanych przez Państwa Członkowskie (…)”. 4. Na str. 3, art. 2 lit. b): „b) wymogi techniczne dotyczące nośnika pamięci zawierającego cechy biometryczne i jego zabezpieczenia (…)”; powinno być: „b) wymogi techniczne dotyczące nośnika pamięci zawierającego cechy biometryczne i ich bezpieczeństwa (…)”. zamiast: 5. Na str. 3, art. 3 ust. 1: zamiast: „1. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 2, można podjąć decyzję o objęciu tajemnicą (…)”;

powinno być: „1. Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 5 ust. 2, można podjąć decyzję o nałożeniu klauzuli niejawności (…)”. 6. Na str. 4, punkt 1 załącznika, akapit pierwszy tiret piąte: zamiast: „— broki świecące w świetle UV (obowiązkowe na naklejkach),”; powinno być: „— broki wykazujące luminescencję w świetle UV (obowiązkowe na naklejkach),”. 7. Na str. 5, punkt 3 załącznika lit. A) tiret drugie: zamiast: „— druk irysowy, w miarę możliwości fluoryzujący,”; powinno być: „— druk irysowy, w miarę możliwości fluorescencyjny,”. 8. Na str. 5, punkt 3 załącznika lit. C) akapit pierwszy: zamiast: „Zaleca się, aby w kartach paszportowych (…) powinien być wydrukowany przy zastosowaniu farby fluoryzującej, przy czym stosowanie specjalnego kroju cyfr lub liter jest obowiązkowe.”;

powinno być: „Zaleca się, aby na kartach paszportowych (…) powinien być wydrukowany przy zastosowaniu farby fluorescencyjnej, przy czym stosowanie specjalnego kroju cyfr lub liter jest obowiązkowe.”. 9. Na str. 5, punkt 4 załącznika akapit pierwszy: zamiast: „Hologram zmiennoobrazowy (OVD) lub element o równoważnym charakterze (…) demetalizowanych zabezpieczeń holograficznych (OVD) (z nadrukiem wklęsłym), lub w formie elementów o równoważnym charakterze.”;

powinno być: „Zabezpieczenie OVD lub element o równoważnym charakterze (…) demetalizowanych zabezpieczeń OVD (z nadrukiem wklęsłym), lub w formie elementów o równoważnym charakterze.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 43 z 200526.11.2005

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję EBC/2002/11 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/12)

 • Dz. U. L311 - 41 z 200526.11.2005

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu (EBC/2005/11)

 • Dz. U. L311 - 40 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych określonymi surowcami kategorii 1 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4521)

 • Dz. U. L311 - 39 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2005 r. uchylająca decyzje 1999/355/WE oraz 2001/219/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4500)

 • Dz. U. L311 - 37 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4481) (1)

 • Dz. U. L311 - 22 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie środków wprowadzonych przez Hiszpanię dla Siderúrgica Añón SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1813) (1)

 • Dz. U. L311 - 21 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1945/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 347. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L311 - 19 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1944/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 175. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L311 - 17 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 175. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L311 - 15 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1942/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L311 - 13 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1941/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L311 - 11 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1940/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L311 - 9 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L311 - 6 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L311 - 4 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1937/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L311 - 1 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1936/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzia, halibuta niebieskiego i ośmiornicy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.