Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 52

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1986/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. otwierającego kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2244/2004 (Dz.U. L 319 z 7.12.2005)

Data ogłoszenia:2005-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 52

L 320/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2005

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1986/2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. otwierającego kontyngenty taryfowe na przywóz do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2244/2004 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319 z dnia 7 grudnia 2005 r.) Na stronie 5, załącznik otrzymuje następujące brzmienie: „ZAŁĄCZNIK Kontyngenty i cła stosowane w przywozie do Wspólnoty towarów pochodzących z Rumunii

Stawka celna mająca zastosowanie w granicach kontyngentu (5) Od 1.1.2006 do 31.12.2006

Nr porządkowy

Kod CN

Opis

Wielkość kontyngentu w tonach

(1)

(2)

(3) Od 1.12.2005 do 31.12.2005

(4)

09.5836

ex 0405 ex 0405 20 0405 20 10 0405 20 30

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania: - Produkty mleczarskie do smarowania: - - o zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale mniejszej niż 60 % - - o zawartości tłuszczu 60 % masy i większej, ale mniejszej niż 75 % Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą) niezawierające kakao: - Pozostałe: - - - - - Pozostałe Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao: - Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego: - - zawierający 80 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza Czekolada i inne preparaty żywnościowe zawierające kakao - Pozostałe - - - Pozostałe Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze produktów od nr 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; - Pozostałe - - - Pozostałe

91,667

1 200

0%

09.5838

ex 1704 ex 1704 90 1704 90 99

25

330

0%

09.5840

ex 1806 ex 1806 10 1806 10 90

3,667

50

0%

09.5842

ex 1806 ex 1806 90 1806 90 90

3,667

50

0%

09.5845

ex 1901

ex 1901 90

1901 90 99

- - - Pozostałe

3,667

50

0%

8.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 320/53

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

09.5847

ex 1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby - Pozostałe: - - - - Pozostałe Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 2009: - Pozostałe: - - - Pozostałe, zawierające tłuszcz uzyskany z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404: 1,833 125 24 1 500 0% 0%

ex 1905 90 1905 90 90 09.5849 ex 2202

ex 2202 90

2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 09.5860 2205 2205 10 2205 10 10 2205 10 90 2205 90 2205 90 10 2205 90 90

- - - - - - mniej niż 0,2 % masy - - - 0,2 % masy lub więcej, ale mniej niż 2 % masy - - - 2 % masy lub więcej Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron, przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi: - w pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej: - - o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 18 % obj. lub mniejszej - - o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18 % obj. - Pozostałe: - - o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 18 % obj. lub mniejszej - - o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 18 % obj. Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone: Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej - Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu: - Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń - Papierosy zawierające tytoń: - zawierające goździki - - - Pozostałe - Pozostałe 16,667 200 50 % stawki KNU (*) 166,667 hl 2 000 hl 0% 55 720 50 % stawki KNU

09.5868

2207

2207 10 00 2207 20 00

09.5869

2402 2402 10 00 2402 20 2402 20 10 2402 20 90 2402 90 00

(*) Dla kontyngentu 200 ton otwartego od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., stawka celna mająca zastosowanie w granicach kontyngentu wyniesie 0 %.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 320 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L320 - 50 z 20058.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2005 r. zwalniająca Danię i Słowenię z niektórych zobowiązań dotyczących obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym zgodnie z dyrektywą Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4727)

 • Dz. U. L320 - 46 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2000/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L320 - 44 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1999/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. określające ilości, odnośnie do których mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L320 - 42 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L320 - 39 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1997/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L320 - 37 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L320 - 34 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1995/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1864/2004 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L320 - 30 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustalające produkty podstawowe, które nie kwalifikują się do zaliczek na poczet refundacji wywozowych

 • Dz. U. L320 - 26 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1993/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie dostosowania refundacji wywozowych do słodu na mocy art. 15 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003

 • Dz. U. L320 - 25 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1992/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1168/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 24 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1991/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1166/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 23 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1165/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy, znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 22 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1989/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1164/2005 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L320 - 20 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1988/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L320 - 1 z 20058.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1987/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz granulowanego politetrafluoroetylenu (PTFE) pochodzącego z Rosji i z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.