Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 14/2004 w odniesieniu do prognozy bilansu dostaw różnych produktów rolnych dla regionów najbardziej oddalonych

Data ogłoszenia:2005-12-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 3

Część 3 Przetwory owocowe i warzywne Prognoza bilansu dostaw i pomoc Wspólnoty dla dostaw produktów wspólnotowych na rok kalendarzowy

Ilość (w tonach) I Pomoc EUR/tonę II III

Opis

Kod CN

Departament

Przeciery owocowe otrzymane przez gotowanie, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej, do przetworzenia Miąższ owocowy, przetworzony lub inaczej zakonserwowany, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymieniony ani niewłączony, do przetworzenia

ex 2007

Wszystkie

100

395

ex 2008

Gujana Francuska Gwadelupa Martynika Réunion

1 060

— — — —

586 408 408 456 727

— — — —

Zagęszczone soki owocowe (włączając moszcz winogronowy), niesfermentowane, niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej, do przetworzenia

ex 2009

Gujana Francuska Martynika Réunion Gwadelupa

635 — — — 100 —

311 311 311 91

(*)

Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

2002

Wszystkie

(*)

(*) Kwota pomocy jest równa refundacji dla produktów objętych tym samym kodem CN przyznanym zgodnie z art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2201/96 (Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29).”

13.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 326/5

ZAŁĄCZNIK II „Część 7 Sektor wołowiny i cielęciny Prognoza bilansu dostaw i pomoc Wspólnoty dla dostaw produktów wspólnotowych na rok kalendarzowy MADERA

Ilość (w tonach) Pomoc EUR/tonę I II III

Opis

Kod (*)

Mięso: — mięso z bydła, świeże lub schłodzone 0210 0201 10 00 9110 (1) 0201 10 00 9120 0201 10 00 9130 (1) 0201 10 00 9140 0201 20 20 9110 (1) 0201 20 20 9120 0201 20 30 9110 (1) 0201 20 30 9120 0201 20 50 9110 (1) 0201 20 50 9120 0201 20 50 9130 (1) 0201 20 50 9140 0201 20 90 9700 0201 30 00 9100 (2) (6) 0201 30 00 9120 (2) (6) 0201 30 00 9060 (6) — mięso z bydła, zamrożone 0202 0202 10 00 9100 0202 10 00 9900 0202 20 10 9000 0202 20 30 9000 0202 20 50 9100 0202 20 50 9900 0202 20 90 9100 0202 30 90 9200 (6)

(*)

5 050

153

171

(**)

123

141

(**)

1 083

119

137

(**)

95

113

(**)

Kody produktów i przypisy są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami. (**) Kwota pomocy jest równa refundacji dla produktów objętych tym samym kodem CN przyznanym zgodnie z art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1254/1999. Jeżeli refundacje przyznane na mocy art. 33 tego rozporządzenia wypłacane są według zróżnicowanych stawek, kwota pomocy jest równa kwocie refundacji dla produktów objętych tym samym kodem nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych dla miejsca przeznaczenia B03 obowiązującej w chwili składania wniosku o pomoc.”

L 326/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2005

ZAŁĄCZNIK III „Część 4 Przetwory owocowe i warzywne Prognoza bilansu dostaw i pomoc Wspólnoty dla dostaw produktów wspólnotowych na rok kalendarzowy

Pomoc EUR/tonę Opis Kod CN Ilość (w tonach) I II III

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe, otrzymane przez gotowanie, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej: — przetwory inne niż homogenizowane, zawierające owoce inne niż cytrusowe Owoce i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: — ananasy — owoce cytrusowe — gruszki — morele — brzoskwinie — truskawki — pozostałe, włączając mieszanki, inne niż objęte podpozycją CN 2008 19 — mieszanki — pozostałe 2008 92 2008 99 2008 20 2008 30 2008 40 2008 50 2008 70 2008 80 2007 99 4 250 (1) 125 143 —

16 850 (2)

108

126

(1) W tym 750 ton na produkty przeznaczone dla sektora przetwarzania i/lub pakowania. (2) W tym 6 300 ton na produkty przeznaczone dla sektora przetwarzania i/lub pakowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 326 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L326 - 39 z 200513.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2005 r. zwalniająca Cypr i Maltę z obowiązku stosowania dyrektywy Rady 2002/54/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4756) (1)

 • Dz. U. L326 - 37 z 200513.12.2005

  Zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uwolnienia zapasów ropy naftowej w następstwie zakłóceń w dostawach wywołanych przez huragan Katrina (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4655)

 • Dz. U. L326 - 35 z 200513.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2005 r. określająca skutki przystąpienia Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dla statusu Wspólnoty Europejskiej jako strony Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniami oraz w Konwencji w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Łaby

 • Dz. U. L326 - 13 z 200513.12.2005

  Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L326 - 10 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii

 • Dz. U. L326 - 8 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L326 - 1 z 200513.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.