Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 330 POZ 158

Tytuł:

Regulamin nr 105 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych

Data ogłoszenia:2005-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 330 POZ 158

Strona 1 z 7
L 330/158

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2005

Regulamin nr 105 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych (*)

1.

ZAKRES

Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do podstawowej konstrukcji pojazdów silnikowych kategorii N oraz do ich przyczep kategorii O2, O3 i O4 (1) /przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w sekcji 9.1.2 załącznika B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

2.

DEFINICJE

W rozumieniu niniejszego Regulaminu: 2.1. „pojazd podstawowy” (zwany dalej „pojazdem”), podwozie - kabina, ciągnik siodłowy, podwozie przyczepy lub przyczepa z konstrukcją samonośną przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych; „typ pojazdu”, jeśli chodzi o cechy konstrukcyjne wymienione w niniejszym Regulaminie, nie ma między pojazdami znaczących różnic.

2.2.

3. 3.1.

WNIOSEK O HOMOLOGACJĘ

Wniosek o homologację danego typu pojazdu dotyczący jego cech konstrukcyjnych składa konstruktor pojazdu lub jego odpowiednio upoważniony przedstawiciel. Do wniosku o homologację należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty w trzech egzemplarzach oraz następujące informacje: szczegółowy opis typu pojazdu pod względem jego budowy, silnika (zapłon sprężeniowy, zapłon przymusowy), wymiarów, linii oraz zastosowanych materiałów; oznaczenie pojazdu, zgodnie z ust. 9.1.1.2. ADR (EX/II, EX/III, AT, FL, OX); rysunki dotyczące pojazdu; maksymalną masę całkowitą (kg) pojazdu. Pojazd reprezentatywny dla typu pojazdu, który ma być homologowany należy przekazać służbie technicznej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badań homologacyjnych.

3.2.

3.2.1.

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3.

4. 4.1.

HOMOLOGACJA

Homologacji udziela się, jeżeli pojazd, którego dotyczy wniosek o homologację, zgodnie z niniejszym Regulaminem, spełnia wymogi wymienione poniżej w sekcji 5.

(*) Poprzedni tytuł Porozumienia: Seria 01 poprawek — Data wejścia w życie: 13 stycznia 2000 r. Seria 02 poprawek — Data wejścia w życie: 5 grudnia 2001 r. Sprostowanie 1 do serii 02 poprawek — Data wejścia w życie: 13 marca 2002 r. Sprostowanie 2 do serii 02 poprawek — Data wejścia w życie: 13 listopada 2002 r. Sprostowanie 3 do serii 02 poprawek — Data wejścia w życie: 12 marca 2003 r. (1) Zgodnie z postanowieniami załącznika 7 do Rezolucji zbiorowej w sprawie konstrukcji pojazdów (R.E.3) (dokument TANS/WP.29/78/Now.1/Popr.2).

16.12.2005 4.2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Każda homologacja wiąże się z przyznaniem numeru homologacji, którego dwie pierwsze cyfry (obecnie 02 odpowiadające serii 02 poprawek do Regulaminu) wskazują serię poprawek obejmujących ostatnie poważniejsze zmiany techniczne wprowadzone do przepisów w momencie udzielenia homologacji. W myśl ust. 2.2. niniejszego Regulaminu, ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru homologacji innemu typowi pojazdu. Powiadomienie o homologacji lub o rozszerzeniu homologacji danego typu pojazdu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przekazane zostaje Umawiającym się Stronom w postaci formularza zgodnego ze wzorem przedstawionym w załączniku 1 do niniejszego Regulaminu. Na każdym pojeździe zgodnym z typem pojazdu homologowanego, zgodnie z niniejszym Regulaminem, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, określonym w formularzu homologacji, umieszcza się międzynarodowy znak homologacji składający się z: okręgu otaczającego literę „E”, po której następuje numer wskazujący kraj, który udzielił homologacji (1); numeru niniejszego Regulaminu, po którym następuje litera „R”, a za nią łącznik i numer homologacji, na prawo od okręgu opisanego w ustępie 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 330 POZ 158 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 214 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 113 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych wyposażonych w żarówki i emitujących symetryczne światło mijania i/lub światło drogowe

 • Dz. U. L330 - 169 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 112 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych wyposażonych w żarówki i emitujących asymetryczne światło mijania i/lub światło drogowe

 • Dz. U. L330 - 56 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 44 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym (urządzenia przytrzymujące dla dzieci).

 • Dz. U. L330 - 42 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

 • Dz. U. L330 - 26 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 26 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do zewnętrznych elementów wystających

 • Dz. U. L330 - 1 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 25 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji zagłówków, wbudowanych i niewbudowanych w siedzenia pojazdów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.