Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 330 POZ 169

Tytuł:

Regulamin nr 112 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych wyposażonych w żarówki i emitujących asymetryczne światło mijania i/lub światło drogowe

Data ogłoszenia:2005-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 330 POZ 169

Strona 1 z 24
16.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/169

Regulamin nr 112 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych wyposażonych w żarówki i emitujących asymetryczne światło mijania i/lub światło drogowe (*) A. 0.

PRZEPISY ADMINISTRACYJNE ZAKRES (1)

Niniejszy regulamin stosuje się do świateł głównych pojazdów silnikowych emitujących asymetryczne światło mijania i/lub światło drogowe, które mogą posiadać soczewki ze szkła lub tworzywa sztucznego, i które są wyposażone w wymienne żarówki. 1.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu: 1.1. „soczewka” oznacza zewnętrzną część światła głównego (zespołu), która przepuszcza światło poprzez powierzchnię świetlną; „powłoka” oznacza dowolny produkt lub produkty nałożone w jednej lub więcej warstwach na zewnętrzną powierzchnię soczewki; „światła główne różnych typów” oznaczają światła główne, które różnią się pod takimi zasadniczymi względami jak: nazwa handlowa lub znak towarowy; charakterystyka układu optycznego; włączenie lub eliminacja części, które mogą zmienić efekty optyczne poprzez odbicie, załamanie, pochłanianie i/lub deformację podczas działania; nadawanie się do ruchu prawostronnego lub lewostronnego bądź do obydwóch rodzajów ruchu; rodzaj wytwarzanego światła (światło mijania, światło drogowe albo obydwa); materiały, z których wykonane są soczewki i ewentualna powłoka; kategoria zastosowanych żarówek. „Światła główne różnych klas” (A lub B) oznaczają światła główne określone przez szczególne właściwości fotometryczne. Do niniejszego regulaminu stosują się definicje podane w regulaminie nr 48 i w seriach zmian do niego obowiązujących w czasie składania wniosku o homologację typu.

WNIOSEK O HOMOLOGACJĘ ŚWIATŁA GŁÓWNEGO

1.2.

1.3.

1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.4.

1.5.

2. 2.1.

Wniosek o homologację składa właściciel nazwy handlowej lub znaku towarowego albo jego należycie upoważniony przedstawiciel. Wniosek ten określa:

(*) Obejmujący Suplement 1 do pierwotnej wersji regulaminu — data wejścia w życie: 11 sierpnia 2002 r. Suplement 2 do pierwotnej wersji regulaminu — data wejścia w życie: 10 grudnia 2002 r. Suplement 3 do pierwotnej wersji regulaminu — data wejścia w życie: 30 października 2003 r. (1) Przepisy niniejszego regulaminu nie stanowią dla Strony Porozumienia stosującej niniejszy regulamin przeszkody dla zakazania połączenia światła głównego o soczewce z tworzywa sztucznego, homologowanego na podstawie niniejszego regulaminu, z mechanicznym urządzeniem do czyszczenia światła głównego (z wycieraczkami).

L 330/170 2.1.1.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej czy światło główne jest przeznaczone do dostarczania zarówno światła mijania, jak i światła drogowego, czy tylko jednego z tych świateł; czy, jeżeli światło główne jest przeznaczone do dostarczania światła mijania, jest ono przystosowane do ruchu zarówno lewostronnego, jak i prawostronnego, czy tylko do ruchu lewostronnego lub tylko do ruchu prawostronnego; jeżeli światło główne jest wyposażone w regulowany reflektor, położenie(-a) zamontowania światła głównego względem podłoża i wzdłużnej środkowej płaszczyzny pojazdu; czy dotyczy on światła głównego klasy A lub B; kategorię zastosowanej(-ych) żarówki(-ek), wymienioną w regulaminie nr 37. Do każdego wniosku o homologację dołącza się: rysunki w trzech egzemplarzach o dostatecznej szczegółowości umożliwiające identyfikację typu i przedstawiające przedni widok światła głównego, ze szczegółami ewentualnego użebrowania soczewki, oraz przekrój poprzeczny; rysunki wskazują miejsce zarezerwowane dla znaku homologacji; jeżeli światło główne jest wyposażone w regulowany reflektor, wskazanie położenia (położeń) zamontowania światła głównego względem podłoża i wzdłużnej środkowej płaszczyzny pojazdu, jeśli światło główne jest przeznaczone do używania wyłącznie w tym położeniu (położeniach); krótki opis techniczny zawierający, w przypadku gdy światła główne mają być używane do doświetlania zakrętów, krańcowe położenia zgodnie z ppkt. 6.2.9. poniżej; dwie próbki typu światła głównego. Do badania tworzywa sztucznego, z którego wykonane są soczewki: trzynaście soczewek;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 330 POZ 169 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 214 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 113 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych wyposażonych w żarówki i emitujących symetryczne światło mijania i/lub światło drogowe

 • Dz. U. L330 - 158 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 105 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych

 • Dz. U. L330 - 56 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 44 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym (urządzenia przytrzymujące dla dzieci).

 • Dz. U. L330 - 42 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

 • Dz. U. L330 - 26 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 26 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do zewnętrznych elementów wystających

 • Dz. U. L330 - 1 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 25 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji zagłówków, wbudowanych i niewbudowanych w siedzenia pojazdów

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.