Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 330 POZ 56

Tytuł:

Regulamin nr 44 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym (urządzenia przytrzymujące dla dzieci).

Data ogłoszenia:2005-12-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 330 POZ 56

Strona 1 z 49
L 330/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2005

Regulamin nr 44 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym („urządzenia przytrzymujące dla dzieci”). 1. 1.1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do urządzeń przytrzymujących dla dzieci, które nadają się do instalacji w pojazdach o napędzie silnikowym, posiadających trzy lub więcej kół, i nieprzeznaczonych do eksploatacji ze składanymi lub bocznymi siedzeniami.

2.

DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu: 2.1. Urządzenie przytrzymujące dla dzieci („urządzenie przytrzymujące”) oznacza układ części, który może obejmować zespół taśm lub części elastycznych z klamrą zabezpieczającą, elementami regulującymi, elementami mocującymi, a w niektórych przypadkach dodatkowe urządzenie, takie jak przenośne łóżeczko, nosidełko dla niemowląt, dodatkowy fotel i/lub osłonę przed uderzeniem, które mogą być umieszczone w pojeździe o napędzie silnikowym. Urządzenie jest tak zaprojektowane, aby zmniejszyć ryzyko zranienia użytkownika w przypadku zderzenia lub nagłego spowolnienia pojazdu poprzez ograniczenie ruchów jego ciała. Urządzenia przytrzymujące dla dzieci klasyfikuje się według pięciu „grup wagowych”: grupa 0 dla dzieci o wadze mniejszej niż 10 kg; grupa 0+ dla dzieci o wadze mniejszej niż 13 kg; grupa I dla dzieci o wadze od 9 do 18 kg; grupa II dla dzieci o wadze od 15 do 25 kg; grupa III dla dzieci o wadze od 22 do 36 kg. Urządzenia przytrzymujące dla dzieci dzieli się na cztery „kategorie”: „uniwersalne” do zastosowań określonych w ppkt. 6.1.1. i 6.1.3.1. na większości miejsc siedzących w pojeździe, a w szczególności na miejscach, które oceniono zgodnie z załącznikiem 13 – dodatek 2 ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) jako zgodne z taką kategorią urządzeń przytrzymujących dla dzieci; „zastrzeżone” do zastosowań określonych w ppkt. 6.1.1. i 6.1.3.1. na wyznaczonych miejscach siedzących dla określonych typów pojazdów zgodnie ze wskazaniem producenta urządzenia przytrzymującego dla dzieci lub producenta pojazdu; „półuniwersalne” do zastosowań określonych w ppkt. 6.1.1. i 6.1.3.2; „tylko dla niektórych pojazdów” do zastosowania: w konkretnych typach pojazdów, zgodnie z ppkt. 6.1.2. i 6.1.3.3 lub jako wbudowane urządzenie przytrzymujące dla dzieci. Urządzenia przytrzymujące dla dzieci można podzielić na dwie klasy: klasa zintegrowana obejmująca zespół taśm lub części elastycznych z klamrą zabezpieczającą, elementem regulującym, elementami mocującymi, a w niektórych przypadkach dodatkowy fotel i/lub osłonę przed uderzeniem, które mogą być przymocowane w pojeździe za pomocą własnej zintegrowanej taśmy lub taśm;

2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. 2.1.1.5. 2.1.2. 2.1.2.1.

2.1.2.2.

2.1.2.3. 2.1.2.4. 2.1.2.4.1. 2.1.2.4.2. 2.1.3.

16.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej klasa niezintegrowana, która może obejmować częściowe urządzenie przytrzymujące, które w połączeniu z pasem dla dorosłych otaczającym ciało dziecka lub przytrzymującym urządzenie, w którym umieszczone jest dziecko, tworzy kompletne urządzenie przytrzymujące dla dzieci;

L 330/57

2.1.3.1.

„częściowe urządzenie przytrzymujące” oznacza na przykład takie urządzenie jak poduszka podwyższająca, które w połączeniu z pasem dla dorosłych otaczającym ciało dziecka lub przytrzymującym urządzenie, w którym umieszczone jest dziecko, tworzy kompletne urządzenie przytrzymujące dla dzieci; „poduszka podwyższająca” oznacza twardą poduszkę, której można używać wraz z pasem bezpieczeństwa dla dorosłych; „prowadnica taśmy” oznacza taśmę, która mocuje taśmę barkową pasa bezpieczeństwa dla dorosłych w pozycji odpowiedniej dla dzieci, oraz gdy skuteczna pozycja, w której taśma barkowa zmienia kierunek, może być regulowana za pomocą elementu, który da się przesuwać w górę i w dół taśmy w celu zlokalizowania barku użytkownika, a następnie zablokowania w tej pozycji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 330 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L330 - 214 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 113 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych wyposażonych w żarówki i emitujących symetryczne światło mijania i/lub światło drogowe

 • Dz. U. L330 - 169 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 112 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych wyposażonych w żarówki i emitujących asymetryczne światło mijania i/lub światło drogowe

 • Dz. U. L330 - 158 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 105 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych

 • Dz. U. L330 - 42 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych

 • Dz. U. L330 - 26 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 26 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do zewnętrznych elementów wystających

 • Dz. U. L330 - 1 z 200516.12.2005

  Regulamin nr 25 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji zagłówków, wbudowanych i niewbudowanych w siedzenia pojazdów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.