Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 109

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2005-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 109

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Europejskiej Fundacji Kształcenia Budżet korygujący 2005/Nr 1 (2005/900/WE)

L 341/109

Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) przyjętego przez Radę Zarządzającą dnia 17 czerwca 2003 r., budżet i budżety korygujące w wersji ostatecznie przyjętej, zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w terminie dwóch miesięcy od ich przyjęcia. Pierwszy budżet korygujący ETF na rok 2005 został przyjęty przez radę zarządzającą na podstawie pisemnego postępowania, które odbyło się w dniach pomiędzy 18 października 2005 r. a 2 listopada 2005 r. (ETF-GB-029-01).

Budżet korygujący 2005/Nr 1 Dochody

Tytuł TYTUŁ 1 TYTUŁ 9 TYTUŁ 10 Budżet 2004 Po przeniesieniach Budżet 2005 Budżet korygujący 2005/Nr 1 Poprawiony budżet 2005/Nr 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ DOCHODY RÓŻNE WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT DOCHODY WŁASNE ETF OGÓŁEM

11 239 000 1 421 000

18 500 000 p.m. — 758 923

18 500 000 p.m. 758 923 19 258 923 1 130 716 5 000 000 1 323 000 7 453 716 26 712 639

17 600 000 800 000

18 500 000 p.m. p.m. p.m.

758 923 1 130 716 5 000 000 1 323 000 7 453 716

TYTUŁ 4 TYTUŁ 5 TYTUŁ 6

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ MEDA-ETE TEMPUS DOCHODY NA OKREŚLONY CEL/PROJEKT OGÓŁEM SUMA CAŁKOWITA DOCHODÓW

800 000 18 400 000 18 500 000

8 212 639

Wydatki

Tytuł TYTUŁ 1 TYTUŁ 2 TYTUŁ 3 Rozdział 30 Rozdział 31 Budżet 2004 Po przeniesieniach Budżet 2005 Budżet korygujący 2005/Nr 1 Poprawiony budżet 2005/Nr 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W FUNDACJI BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI Wydatki operacyjne (Dokumentacja, publikacje, tłumaczenia, posiedzenia, itd.) Działania priorytetowe: działania ujęte w programie roboczym (wsparcie udzielane Komisji, dostarczanie i analiza informacji poprzez Sieć Obserwatoriów Krajowych, działania rozwojowe) OGÓŁEM TYTUŁ 3 WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT WYDATKI WŁASNE ETF OGÓŁEM

11 793 973 1 470 0270

12 947 000 1 453 000

(105 000) 110 150

11 942 000 1 563 150

1 072 800

1 033 400

122 850

1 156 250

3 563 200 4 636 000 —

3 966 600 5 000 000 —

(128 000) (5 150) — 758 923

3 838 600 4 994 850 — 758 923 19 258 923 1 130 716 5 000 000 1 323 000 7 453 716 26 712 639

TYTUŁ 3 TYTUŁ 9 TYTUŁ 10

17 600 000 800 000

18 500 000

758 923 1 130 716 5 000 000 1 323 000

TYTUŁ 4 TYTUŁ 5 TYTUŁ 6

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL MEDA — ETE KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS WYDATKI NA OKREŚLONY CEL OGÓŁEM SUMA CAŁKOWITA

800 000 18 400 000 18 500 000

7 453 716 8 212 639

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat budżetu i planu zatrudnienia na rok 2005, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Fundacji pod następującym adresem: www.etf.eu.int (Centrum Dokumentacyjne — Sprawozdania instytucjonalne)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 109 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 111 z 200523.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 289 z 10.28.2005)

 • Dz. U. L341 - 95 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 87 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 51 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 43 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 35 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 15 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 5 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 1 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 0 z 200523.12.2005

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.