Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 5

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2005-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 5

Strona 1 z 2
23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/5

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

(2005/893/WE)

L 341/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

PRZYCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 13 200 000 13 200 000 357 784 357 784 13 557 784 13 557 784

2 20

POZOSTAŁE SUBWENCJE POZOSTAŁE SUBWENCJE Tytuł 2 — Razem 180 303 180 303 — — 180 303 180 303

RAZEM

13 380 303

357 784

13 738 087

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/7

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

ROZDZIAŁ 1 0

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

13 200 000 13 200 000

357 784 357 784

13 557 784 13 557 784

Tytuł 1 — Razem

13 200 000

357 784

13 557 784

L 341/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

13 200 000

357 784

13 557 784

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.94, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 (Dz.U. L 156 z 7.7.95, str. 1). Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia, subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”. Ponadto uwzględniono 357 784 EUR dla programu PHARE w 2005 r.

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/9

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 2 POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200 201 202 203

Dotacja baskijskich władz regionalnych Dotacja prowincji Bizkaia Dotacja rządu hiszpańskiego Inne dotacje ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

6 010

54 091 60 101

60 101 60 101 60 101 p.m. 180 303

174 293 p.m. 180 303

– 114 192 p.m. —

Tytuł 2 — Razem RAZEM

180 303 13 380 303

— 357 784

180 303 13 738 087

L 341/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 2 POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

200

Dotacja baskijskich władz regionalnych

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

6 010

54 091

60 101

Uwagi Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących. 201 Dotacja prowincji Bizkaia

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

60 101

60 101

Uwagi Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących. 202 Dotacja rządu hiszpańskiego

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

174 293

– 114 192

60 101

Uwagi Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących. 203 Inne dotacje

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi Dochody z innych dotacji.

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/11

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

WYDATKI

Tytuł Rozdział 3 32

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

WYDATKI EKSPLOATACYJNE PROGRAM PHARE Tytuł 3 — Razem p.m. 7 300 000 357 784 357 784 357 784 7 657 784

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 111 z 200523.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 289 z 10.28.2005)

 • Dz. U. L341 - 109 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 95 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 87 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 51 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 43 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 35 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 15 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 1 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 0 z 200523.12.2005

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.