Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 51

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2005-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 51

Strona 1 z 12
23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/51

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1 (2005/897/WE)

L 341/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

STAN DOCHODÓW

Tytuł Rozdział 2 20

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Razem 35 300 000 35 300 000 60 000 60 000 35 360 000 35 360 000

RAZEM

35 300 000

60 000

35 360 000

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/53

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200 202

Subwencja z Komisji Subwencja PHARE — DG ds. ROZSZERZENIA ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

35 300 000 60 000 35 300 000 60 000

35 300 000 60 000 35 360 000

Tytuł 2 — Razem RAZEM

35 300 000 35 300 000

60 000 60 000

35 360 000 35 360 000

L 341/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

200

Subwencja z Komisji

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

35 300 000

35 300 000

Uwagi Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Dz.U. L 208 z 5.8.2002). 202 Subwencja PHARE — DG ds. ROZSZERZENIA

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

60 000

60 000

Uwagi Program PHARE dla wielu beneficjentów dotyczący udziału Rumunii i Bułgarii w spotkaniach zorganizowanych przez EMSA.

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/55

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 17

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Razem 9 675 000 1 350 000 150 000 170 000 15 000 11 360 000 9 675 000 1 350 000 150 000 170 000 15 000 11 360 000

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ZAKUPY INFORMATYCZNE RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA Tytuł 2 — Razem 740 000 700 000 152 000 268 000 160 000 120 000 2 140 000 5 000 5 000 740 000 700 000 152 000 268 000 160 000 125 000 2 145 000

3 (1) 31 32 33 34 35 36 37 38

WYDATKI OPERACYJNE OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH INFORMACJA I PUBLIKACJA POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI EKSPLOATACYJNYMI WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE BADANIA WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM Tytuł 3 — Razem 1 350 000 200 000 400 000 100 000 920 000 830 000 200 000 17 800 000 21 800 000 55 000 55 000 1 350 000 200 000 455 000 100 000 920 000 830 000 200 000 17 800 000 21 855 000

RAZEM

35 300 000

60 000

35 360 000

(1) Uwaga: do celów zarządzania tytułem 3 przypisane są środki zróżnicowane, lecz kwoty zobowiązań i płatności na rok 2005 są jednakowe.

L 341/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102 1103

Personel czynnie zatrudniony Wynagrodzenie zasadnicze Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze Dodatki sekretarskie Pozycja 1 1 0 — Razem 7 078 000 300 000 400 000 40 000 7 818 000 7 078 000 300 000 400 000 40 000 7 818 000

111 1110 1112 1113 1114 1115

Pracownicy pomocniczy i pracownicy lokalni Pracownicy pomocniczy Pracownicy lokalni Pracownicy kontraktowi Pracownicy tymczasowi Delegowani eksperci krajowi Pozycja 1 1 1 — Razem 600 000 p.m. 200 000 40 000 500 000 1 340 000 600 000 p.m. 200 000 40 000 500 000 1 340 000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 111 z 200523.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 289 z 10.28.2005)

 • Dz. U. L341 - 109 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 95 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 87 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 43 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 35 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 15 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 5 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 1 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 0 z 200523.12.2005

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.