Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 87

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2005-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 87

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/87

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

(2005/898/WE)

L 341/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

PRZYCHODY

Tytuł Rozdział 2 20

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Razem 8 189 000 8 189 000 90 000 90 000 8 279 000 8 279 000

RAZEM

8 189 000

90 000

8 279 000

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/89

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Subwencje Unii Europejskiej Subwencje Unii Europejskiej Pozycja 2 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM 8 189 000 8 189 000 8 189 000 90 000 90 000 90 000 8 279 000 8 279 000 8 279 000

Tytuł 2 — Razem RAZEM

8 189 000 8 189 000

90 000 90 000

8 279 000 8 279 000

L 341/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

200 2000

Subwencje Unii Europejskiej Subwencje Unii Europejskiej

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

8 189 000

90 000

8 279 000

Uwagi Niniejszy punkt obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu PHARE.

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/91

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

WYDATKI

Tytuł Rozdział „Projekty”

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

Centrum (PHARE)

p.m.

90 000

90 000

RAZEM

p.m.

90 000

90 000

L 341/92

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ „Projekty” Centrum (PHARE)

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

Tytuł „Projekty” — Razem RAZEM

p.m. p.m.

90 000 90 000

90 000 90 000

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/93

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ „PROJEKTY” CENTRUM (PHARE)

Uwagi Niniejszą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów wdrożenia projektu Centrum finansowanego z programu PHARE, mającego za zadanie stworzenie sieci RAXEN w krajach kandydujących.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 87 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 111 z 200523.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 289 z 10.28.2005)

 • Dz. U. L341 - 109 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 95 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 51 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 43 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 35 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 15 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 5 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 1 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 0 z 200523.12.2005

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.