Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 95

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2005-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 95

Strona 1 z 2
23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/95

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

(2005/899/WE)

L 341/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

DEKLARACJA DOCHODÓW

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

DOCHODY DOCHODY Z OTRZYMANYCH OPŁAT Tytuł 1 — Razem 8 150 000 8 150 000 392 000 392 000 8 542 000 8 542 000

3 30

REZERWA REZERWA NA UTRZYMANIE DEFICYTU Tytuł 3 — Razem 2 014 000 2 014 000 2 542 000 2 542 000 4 556 000 4 556 000

RAZEM

10 512 000

2 934 000

13 446 000

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/97

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 1 DOCHODY

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

ROZDZIAŁ 1 0

8 150 000

392 000

8 542 000

Tytuł 1 — Razem

8 150 000

392 000

8 542 000

L 341/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 1 DOCHODY

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY Z OTRZYMANYCH OPŁAT

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

8 150 000

392 000

8 542 000

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/99

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 3 REZERWA

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

ROZDZIAŁ 3 0

2 014 000

2 542 000

4 556 000

Tytuł 3 — Razem RAZEM

2 014 000 10 512 000

2 542 000 2 934 000

4 556 000 13 446 000

L 341/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 3 REZERWA

ROZDZIAŁ 3 0 — REZERWA NA UTRZYMANIE DEFICYTU

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

2 014 000

2 542 000

4 556 000

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/101

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

DEKLARACJA WYDATKÓW

Tytuł Rozdział 1 11

Treść

Rok finansowy 2005

PZB 2005

Razem 2005

PERSONEL ZATRUDNIONY W CPVO PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY Tytuł 1 — Razem 3 720 000 4 057 000 100 000 100 000 3 820 000 4 157 000

2 20 21

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI PRZETWARZANIE DANYCH Tytuł 2 — Razem 274 000 315 000 1 408 000 2 200 000 150 000 2 350 000 2 474 000 465 000 3 758 000

3 30

WYDATKI EKSPLOATACYJNE OPŁATY UISZCZANE URZĘDOM BADAWCZYM Tytuł 3 — Razem 3 916 000 5 047 000 484 000 484 000 4 400 000 5 531 000

RAZEM

10 512 000

2 934 000

13 446 000

L 341/102

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 1 PERSONEL ZATRUDNIONY W CPVO

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

ROZDZIAŁ 1 1

110

Wydatki związane z zatrudnionym personelem ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

3 720 000 3 720 000

100 000 100 000

3 820 000 3 820 000

Tytuł 1 — Razem

4 057 000

100 000

4 157 000

23.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/103

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 1 PERSONEL ZATRUDNIONY W CPVO

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

110

Wydatki związane z zatrudnionym personelem

Rok finansowy 2005 PZB 2005 Razem 2005

3 720 000

100 000

3 820 000

L 341/104

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 341 POZ 95 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 111 z 200523.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1719/2005 z dnia 27 października 2005 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 289 z 10.28.2005)

 • Dz. U. L341 - 109 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 87 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 51 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 43 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 35 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 15 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 5 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 1 z 200523.12.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L341 - 0 z 200523.12.2005

  Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.