Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 344 POZ 47 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 169,4-169,8125 MHz we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5503) (1)

Data ogłoszenia:2005-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 344 POZ 47 - Strona 4

Strona 4 z 4

4. Alternatywne zastosowania dla zakresu 169,4 – 169,8125 MHz mogą być wdrażane pod warunkiem, że nie ograniczają zharmonizowanego wdrażania zastosowań preferencyjnych. Tymi alternatywnymi zastosowaniami są: a) aparaty słuchowe użytkowane bez wyłączności w części pasma dla małej mocy;

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

L 344/50

PL

ZAŁĄCZNIK Plan częstotliwości zakresu 169,4 – 169,8125 MHz

Zastosowania dużej mocy

Zastosowania małej mocy

Szczególne zastosowania małej mocy System śledzenia i odszukiwania System przywoławczy System przywoławczy System przywoławczy

System alarmowy pomocy socjalnej System alarmowy pomocy socjalnej System śledzenia i odszukiwania System śledzenia i odszukiwania „Pasmo ochronne”

Aparaty słuchowe

System przywoławczy

System śledzenia i odszukiwania

Aparaty słuchowe

Wyłączne zastosowanie

Kanały te można wykorzystywać na szczeblu krajowym dla zastosowań dużej mocy takich jak system przywoławczy, śledzenia, do zastosowań tymczasowych lub PMR

12,5 8b 9a 9b 10a 10b 11a 11b 12a 12b 13a

12,5

50

12,5

12,5 (1) 13b 14a 14b 15a 15b 16a 16b

1a 1b 2a 2b 3a 3b

4a

4b+5+6a 6b+7+8a

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Legenda:

1. linia: kategoria zastosowania, tj. zastosowania małej lub dużej mocy; 2. linia: zastosowania preferencyjne: — Szczególne zastosowania małej mocy, patrz: art. 3 ust. 2 lit c) i d), — Systemy powiadamiania, patrz: art. 3 ust. 2 lit b), — Aparaty słuchowe, patrz: art. 3 ust. 2 lit a), — System śledzenia i odszukiwania (część wysokiej mocy), patrz: art. 3 ust. 3 lit a), — System przywoławczy, patrz: art. 3 ust. 3 lit b); 3. linia: zastosowania alternatywne, patrz: art. 3 ust. 4; 4. i 5. linia: odstępy kanałowe (w kHz) i numer kanału.

(1) Ze względu na możliwość wykorzystania każdego kanału dużej mocy do zastosowań tymczasowych. Jednak w celu ułatwienia koordynacji przygranicznej systemy wykorzystujące kanały 25 kHz muszą zachowywać wymagany odstęp kanałowy poczynając od dolnej granicy kanału 9.

27.12.2005

27.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Plan aranżacji kanałów dla zakresu 169,4 – 169,8125 MHz

L 344/51

Szerokość kanału 12,5 kHz Numer kanału Środkowa częstotliwość

Szerokość kanału 25 kHz Numer kanału Środkowa częstotliwość

Szerokość kanału 50 kHz Numer kanału Środkowa częstotliwość

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b

169,406250 169,418750 169,431250 169,443750 169,456250 169,468750 169,481250 169,493750 169,506250 169,518750 169,531250 169,543750 169,556250 169,568750 169,581250 169,593750

1

169,412500

2

169,437500

„0”

169,437500

3

169,462500

4

169,487500

5

169,512500

„1”

169,512500

6

169,537500

7

169,562500

„2”

169,562500

8

169,587500

12,5 kHz „pasmo ochronne” 9a 9b 10a 10b 11a 11b 12a 12b 13a 13b 14a 14b 15a 15b 16a 16b 169,618750 169,631250 169,643750 169,656250 169,668750 169,681250 169,693750 169,706250 169,718750 169,731250 169,743750 169,756250 169,768750 169,781250 169,793750 169,806250 16 169,80000 15 169,77500 14 169,75000 13 169,72500 12 169,70000 11 169,67500 10 169,65000 9 169,62500

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 344 POZ 47 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L344 - 52 z 200527.12.2005

  Sprostowanie do dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz.U. L 255 z 30.9.2005)

 • Dz. U. L344 - 44 z 200527.12.2005

  Dyrektywa 2005/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2000/14/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (1)

 • Dz. U. L344 - 40 z 200527.12.2005

  Dyrektywa 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (ftalany w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci)

 • Dz. U. L344 - 38 z 200527.12.2005

  Dyrektywa 2005/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. uchylająca dyrektywę 90/544/EWG Rady w sprawie pasm częstotliwości wyznaczonych dla skoordynowanego wprowadzenia paneuropejskiego naziemnego publicznego radiowego systemu przywoławczego we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L344 - 34 z 200527.12.2005

  Decyzja nr 2113/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 2256/2003/WE celem przedłużenia na rok 2006 programu rozpowszechniania dobrych praktyk i monitorowania wdrażania technologii teleinformatycznych (ICT) (1)

 • Dz. U. L344 - 23 z 200527.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2112/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty

 • Dz. U. L344 - 15 z 200527.12.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (1)

 • Dz. U. L344 - 1 z 200527.12.2005

  Rozporządzenie (WE) nr 2110/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.