Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 30

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 327 z 30.10.2004)

Data ogłoszenia:2005-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 30

L 43/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2005

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 327 z dnia 30 października 2004 r.) Na stronie 18, Sekcja II lit. F pkt 5, drugi wiersz: zamiast: „… jeżeli wraz z fakturami opatrzonymi numerami seryjnymi lub numerami odpowiadającego świadectwa lub świadectw przedstawiane jest należycie potwierdzone świadectwo.”,

powinno być: „… pod warunkiem przedstawienia należycie potwierdzonego świadectwa. …”. Na stronie 46, kod 0302 61 i 0302 61 80, druga kolumna: zamiast: „szprot (Sprattus sprattus)”,

powinno być: „brisling lub szprot (Sprattus sprattus)”. Na stronie 50, kod 0303 71 i 0303 71 80, druga kolumna: zamiast: „szprot (Sprattus sprattus):”,

powinno być: „brisling lub szprot (Sprattus sprattus):”. Na stronie 54, kod CN 0305, druga kolumna: zamiast: „…; ryby wędzone niezależnie od tego, czy są poddane obróbce termicznej podczas procesu wędzenia;”,

powinno być: „…; ryby wędzone, także gotowane przed lub podczas procesu wędzenia;”. Na stronie 76: — kod CN 0602 40, druga kolumna: zamiast: powinno być: „… szczepione lub nie”, „… także szczepione:”;

— kod CN 0602 90 30, druga kolumna: zamiast: powinno być: „… warzyw i truskawek”, „… warzyw, truskawek i poziomek”.

Na stronie 95 i 96, przypis 1, piąty wiersz: zamiast: „sterylnego”,

powinno być: „bielonego”. Na stronie 97, uwaga 3a) i b): zamiast: „… tkaniny z drutów metalowych o oczkach …”,

powinno być: „… tkaniny wykonanej z drutu metalowego o wymiarach oczek …”. Na stronie 110, uwaga do podpozycji: zamiast: „… w masie mniejszej niż 2 %.”,

powinno być: „… mniejszej niż 2 % masy.”. Na stronie 130, kod CN 1702 60 10, trzecia kolumna: zamiast: „kg/bezw.”,

powinno być: „kg/net mas”.

15.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 43/31

Na stronie 140, uwaga dodatkowa 5a), usunąć drugie wcięcie: „— sok jabłkowy: 11,”. Na stronie 143, kod CN 2007 99 33, druga kolumna: zamiast: „Z truskawek”,

powinno być: „Z truskawek i poziomek”. Na stronie 147: — kod CN 2008 60 70, druga kolumna: zamiast: powinno być: „– – –”, „– – – –”;

— kod CN 2008 60 90, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Wiśnie (Prunus cerasus)”, „Mniejszej niż 4,5 kg”.

Na stronie 168, druga kolumna, tekst poniżej kodu CN 2208 90 19: zamiast: „Napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe i wiśniowe …”,

powinno być: „Napoje spirytusowe śliwkowe, gruszkowe lub wiśniowe i czereśniowe …”. Na stronie 174, kod CN 2309 90 20, druga kolumna, usunąć: „… spełniające wymagania …”. Na stronie 219: — kod CN 2915 33 00, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Octan nutylu”, „Octan n-butylu”.

— kod CN 2915 39 50, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Octan polilu, ….”, „Octan p-tolilu, …”.

Na stronie 226, kod CN 2928 00 10, druga kolumna: zamiast: „N,Nis(2-metoksyetylo)hydroksyloamina”,

powinno być: „N,N-Bis(2-metoksyetylo)hydroksyloamina”. Na stronie 242, przypis 1: zamiast: „… autonomicznych podstawach”,

powinno być: „… podstawie atonomicznej” Na stronie 248: — kod CN 3304, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Preparaty do upiększania i malowania oraz preparaty … ”, „Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty … ”;

— kod CN 3304 10 00, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Preparaty do malowania ust”, „Preparaty upiększające do ust”;

L 43/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2005

— kod CN 3304 20 00, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Preparaty do malowania oczu”, „Preparaty upiększające do oczu”.

Na stronie 304, kod CN 4401 i 4401 10 00, druga kolumna: zamiast: „… wiązek lub …”, powinno być: „… wiązek chrustu lub …”. Na stronie 400, kod CN 6302 60 00, druga kolumna: zamiast: „… z materiałów włókienniczych …”, powinno być: „… z tkanin …”. Na stronie 541, kod CN 8463, druga kolumna: zamiast: „… obróbki u cermetali, …”, powinno być: „… obróbki metalu lub cermetali, …”. Na stronie 649, pierwsza kolumna: zamiast: powinno być: zamiast: powinno być: „Čekijos Respublika”, „Czechy”; „Estija”, „Estonia”.

Na stronie 650, pierwsza kolumna: zamiast: powinno być: zamiast: powinno być: zamiast: powinno być: zamiast: powinno być: „Kipras”, „Cypr”; „Latvija”, „Łotwa”; „Lietuva”, „Litwa”; „Vengrija”, „Węgry”.

Na stronie 651, pierwsza kolumna: zamiast: powinno być: zamiast: powinno być: zamiast: powinno być: „Lenkija”, „Polska”; „Slovėnija”, „Słowenia”; „Slovakija”, „Słowacja”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 43 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L43 - 28 z 200515.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. ustalająca indykatywny rozdział między Państwa Członkowskie na 2005 r. zasobów Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego przeznaczonych na finansowanie środków określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 331)

 • Dz. U. L43 - 27 z 200515.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2005 r. przyznająca Włochom częściowe wyłączenie z przekazywania danych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 322)

 • Dz. U. L43 - 24 z 200515.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie rozliczania rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Hiszpanii i Grecji z tytułu wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok obrachunkowy 2001 (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 295)

 • Dz. U. L43 - 22 z 200515.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L43 - 3 z 200515.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 349/2003 zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L43 - 1 z 200515.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.