Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 54 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 302/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom

Data ogłoszenia:2005-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 54 POZ 1

Strona 1 z 42
28.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (Euratom) NR 302/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom

SPIS TREŚCI

Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 302/2005 w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII ZAŁĄCZNIK I I-A I-B I-C I-D I-E I-F I-G I-H I-J ZAŁĄCZNIK II ZAŁĄCZNIK III Zakres i definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawowe charakterystyki techniczne i szczególne przepisy dotyczące zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewidencja materiałów jądrowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przewozy między państwami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy szczególne mające zastosowanie na terytoriach Państw Członkowskich posiadających broń jądrową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIA PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYK TECHNICZNYCH INSTALACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REAKTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZESTAWY KRYTYCZNE ORAZ MOCY ZEROWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTALACJE KONWERSJI, PRODUKCJI PALIWA I PRZEROBU WYPALONEGO PALIWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTALACJE PRZECHOWYWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAKŁADY SEPARACJI IZOTOPÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTALACJE STOSUJĄCE MATERIAŁY JĄDROWE W ILOŚCIACH PRZEWYŻSZAJĄCYCH JEDEN KILOGRAM EFEKTYWNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTALACJE, KTÓRE MOGĄ NALEŻEĆ DO ZBIORCZEGO REJONU BILANSU MATERIAŁOWEGO „CATCH ALL MBA (CAM)” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTALACJE PRZETWARZANIA LUB PRZECHOWYWANIA ODPADÓW . . . . . . INNE INSTALACJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OGÓLNY OPIS TERENU OBIEKTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RAPORT O ZMIANACH W STANIE INWETARZA (ICR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 4 5 7 10 11 13 14 15 15 19 21 24 26 29 30 32 34 35 37

L 54/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2005

ZAŁĄCZNIK IV ZAŁĄCZNIK V ZAŁĄCZNIK VI ZAŁĄCZNIK VII ZAŁĄCZNIK VIII ZAŁĄCZNIK IX ZAŁĄCZNIK X ZAŁĄCZNIK XI ZAŁĄCZNIK XII ZAŁĄCZNIK XIII ZAŁĄCZNIK XIV ZAŁĄCZNIK XV

RAPORT BILANSU MATERIAŁOWEGO (MBR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYKAZ STANU INWENTARZA Z NATURY (PIL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYPRZEDZAJĄCE ZAWIADOMIENIE O WYWOZIE MATERIAŁÓW JĄDROWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 54 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.