Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 54 POZ 71

Tytuł:

Oświadczenie Rady/Komisji

Data ogłoszenia:2005-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 54 POZ 71

28.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Oświadczenie Rady/Komisji

L 54/71

1.

Zgodnie z art. 37 niniejszego rozporządzenia Komisja przyjmie i opublikuje wytyczne. Wytyczne dostarczą użytkownikom wskazówek ułatwiających im stosowanie rozporządzenia. Uznaje się, że wytyczne te nie będą stanowiły żadnych praw lub zobowiązań prawnych, i że rozporządzenie pozostanie instrumentem prawnie wiążącym, mającym znaczenie nadrzędne w przypadku wszelkich rozbieżności między rozporządzeniem a wytycznymi. Przyjmuje się, że kierowanie się przez użytkowników wytycznymi zapewnia zgodność z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w wytycznych. Komisja będzie monitorować sytuację w zakresie zabezpieczeń i stosowania niniejszego rozporządzenia. Na tej podstawie Komisja może, jeśli uzna za stosowne, zmienić wytyczne. Przed przyjęciem wszelkich zmian, Komisja skonsultuje się z zainteresowanymi stronami i Państwami Członkowskimi. Komisja, przyjmując takie zmiany, weźmie pod uwagę stanowiska wyrażone w trakcie tych konsultacji. Przyjmuje się, że Grupa Robocza ds. Kwestii Nuklearnych (ang. Working Party on Atomic Questions) we właściwym składzie będzie stanowiła forum konsultacji dla Państw Członkowskich.

2.

3.

4.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 54 POZ 71 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L54 - 1 z 200528.2.2005

    Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 302/2005 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zabezpieczeń przyjętych przez Euratom

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.