Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 25 - Strona 4

Tytuł:

2005/171/WE:Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przydziału ilości substancji regulowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2004 r. na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 293) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 25 - Strona 4

Strona 4 z 5

I. de Valdonne, BP 4 F-13124 Peypin Sigma Aldrich Chemie GmbH Riedstrasse 2 D-89555 Steinheim Sigma Aldrich Chimie SARL 80 rue de Luzais L'Isle-d'Abeau Chesnes F-38297 St-Quentin-Fallavier Sigma Aldrich Company Ltd The Old Brickyard New Road Gillingham SP8 4XT Zjednoczone Królestwo Sigma Aldrich Laborchemikalien Wunstorfer Strasse 40, Postfach 100262 D-30918 Seelze VWR I.S.A.S. 201 rue Carnot F-94126 Fontenay-sous-bois University Of Technology Vienna Institut of Industrial Electronics and Material Science Gusshausstrasse 27-29 A-1040 Wien YA-Kemia Oy – Sigma-Aldrich Finland Teerisuonkuja 4 FI-00700 Helsinki

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

2.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/29

ZAŁĄCZNIK I Zgodnie z ust. 3 decyzji XII/2 podjętej na dwunastym spotkaniu stron Protokołu montrealskiego w sprawie środków ułatwiających przejście na inhalatory ciśnieniowe niezawierające chlorofluorowęglowodorów (MDI) następujące strony ustaliły, że z uwagi na istnienie odpowiednich MDI niezwierających chlorofluorowęglowodorów chlorofluorowęglowodory nie są już klasyfikowane jako „niezbędne” zgodnie z Protokołem w połączeniu z następującymi produktami:

Państwo

Austria Belgia Czechy Dania Finlandia Francja Niemcy Grecja Irlandia Luksemburg Portugalia Niderlandy Norwegia Szwecja Zjednoczone Królestwo

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

Bromek ipratropium

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

Źródło: www.unep.org/ozone/dec12-2-3.pdf

Bromek oxitropium

Beklometazon

Dexametazon

Triamcinolon

Hexoprenalin

Orciprenalin

Clenbuterol

Salbutamol

Produkt

Budezonid

Reproterol

Carbuterol

Terbutalin

Procaterol

Fluticason

Pirbuterol

Flunisolid

Fenoterol

Bitolterol

X

L 56/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2005

ZAŁĄCZNIK II NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA MEDYCZNE Kontyngenty na substancje regulowane z grupy I, które można stosować do produkcji inhalatorów ciśnieniowych (MDI) służących do leczenia astmy i innych przewlekłych obturacyjnych chorób płuc, przydziela się następującym podmiotom: 3M (UK) Aventis (UK) Bespak (UK) Boehringer Ingelheim (DE) Chiesi (IT) Glaxo Smith Kline (UK) IG Sprühtechnik (DE) Inyx Pharmaceuticals (UK) IVAX (IE) Jaba Farmaceutica (PT) Lab. Aldo-Union (ES) Otsuka Pharmaceuticals (ES) Sicor (IT) Schering-Plough (BE) V.A.R.I. (IT) Valeas (IT) Valois (FR)

2.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/31

ZAŁĄCZNIK III NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE Kontyngenty na substancje regulowane z grup I i II, które można używać do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przydziela się następującym podmiotom: Agfa-Gevaert (BE) Bie & Berntsen (DK) Butterworth Laboratories (UK) Biosolve (NL) Carl Roth (DE) Elcom Group (CZ) Environnement SA (FR) Honeywell Specialty Chemicals (DE) Ineos Fluor (UK) Katholieke Universiteit Leuven (BE) LGC Promochem (DE) Mallinckrodt Baker (NL) Merck KGaA (DE) Mikro + Polo (SI) Panreac Química (ES) SDS Solvants (FR) Sanolabor (SI) Sigma Aldrich Chemie (DE) Sigma Aldrich Chimie (FR) Sigma Aldrich Company (UK) University Of Technology Vienna (AT) Ya Kemia Oy – Sigma Aldrich (FI)

L 56/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.3.2005

ZAŁĄCZNIK IV NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE Kontyngenty na substancje regulowane z grupy III, które można używać do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przydziela się następującym podmiotom: Airbus France (FR) Butterworth Laboratories (UK) Ineos Fluor (UK) Sigma Aldrich Chimie (FR) Sigma Aldrich Company (UK)

ZAŁĄCZNIK V NIEZBĘDNE ZASTOSOWANIA LABORATORYJNE Kontyngenty na substancje regulowane z grupy IV, które można używać do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przydziela się następującym podmiotom: Acros Organics (BE) Agfa-Gevaert (BE) Bie & Berntsen (DK) Biosolve (NL) Butterworth Laboratories (UK) Fisher Scientific (UK) Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE) Institut E.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 56 POZ 25 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L56 - 35 z 20052.3.2005

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/104/WE z dnia 14 października 2004 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającej dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (  Dz.U. L 337 z 13.11.2004)

 • Dz. U. L56 - 15 z 20052.3.2005

  2005/170/WE:Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie pomocy udzielonej przy budowie rurociągu przesyłania propylenu pomiędzy Rotterdamem, Antwerpią i regionem Ruhry, notyfikowanej przez Belgię, Niemcy i Niderlandy – C 67/03 (ex N 355/03) – C 68/03 (ex N 400/03) – C 69/03 (ex N 473/03) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2031) (1)

 • Dz. U. L56 - 14 z 20052.3.2005

  2005/169/WE:Decyzja Rady z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dz. U. L56 - 12 z 20052.3.2005

  Dyrektywa Rady 2005/15/WE z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca załącznik IV do dyrektywy 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L56 - 8 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 z dnia 1 marca 2005 r. określające szczegółowe zasady oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

 • Dz. U. L56 - 3 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2676/90 określające wspólnotowe metody analizy wina

 • Dz. U. L56 - 1 z 20052.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2005 z dnia 1 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.