Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

Data ogłoszenia:2005-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 6

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

––

––

bezterminowo PL

Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4

Alfa-amylaza EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy wytwarzany przez Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4beta-glukanazy wytwarzany przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) , alfa-amylazy wytwarzany przez Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzany przez Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) posiadający minimalną aktywność: Endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 10 000 U (3)/g Endo-1,4-beta-glukanaza: 120 000 U (4)/g Alfa-amylaza: 400 U (5)/g Endo-1,4-beta-ksylanaza: 210 000 U (7)/g W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji. Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 1 000–2 000 U endo-1,4-beta-glukanaza: 12 000–24 000 U alfa-amylaza: 40–80 U endo-1,4-beta-ksylanaza: 21 000–42 000 U Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany) np. zawierające ponad 45 % pszenicy. 1.

E 1622 Kurczęta przeznaczone do tuczu endo-1,4-betaksylanaza: 680 EXU endo-1,3(4)beta-glukanaza: 500 BGU

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

––

––

bezterminowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,3(4)-beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94) posiadający minimalną aktywność:

–– 2.

W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji. Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 500 BGU endo-1,4-beta-ksylanaza: 680 EXU 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-glukany i arabinoksylany) np. zawierające ponad 30 % pszenicy i 30 % jęczmienia lub 20 % żyta.

Forma granulatu 6 000 BGU (8)/g 8 250 EXU (9)/g Forma płynna: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml

3.3.2005

3.3.2005

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

KNU to ilość enzymu, która uwalnia 672 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z rozpuszczalnej skrobi na minutę przy pH 5,6 i temperaturze 37 °C. FBG to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 5,0 i temperaturze 30 °C. U to ilość enzymu, która uwalnia 0,0056 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 30 °C. U to ilość enzymu, która uwalnia 0,0056 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z karboksymetylocelulozy w ciągu minuty przy pH 4,8 i temperaturze 50 °C. U to ilość enzymu, która hydrolizuje 1 mikromol wiązań glikozydowych z nierozpuszczalnych w wodzie usieciowionych polimerów skrobiowych w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 37 °C. U to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikrogram azokazeiny rozpuszczalnej w kwasie trójchlorooctowym w ciągu minuty przy pH 7,5 i temperaturze 37 °C. U to ilość enzymu, która uwalnia 0,0067 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z drewna brzozowego w ciągu minuty przy pH 5,3 i temperaturze 50 °C. BGU to ilość enzymu, która uwalnia 0,278 mikromoli redukujących cukrów (odpowiedników glukozy) z beta-glukanu jęczmienia w ciągu minuty przy pH 3,5 i temperaturze 40 °C. EXU to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z arabinoksylanu pszenicy w ciągu minuty przy pH 3,5 i temperaturze 55 °C.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 57/9

L 57/10

ZAŁĄCZNIK II

Numer WE mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunki lub kategorie zwierząt Inne przepisy

Wiek maksymalny

Zawartość minimalna Data ważności zezwolenia

Zawartość maksymalna

PL

Barwniki wraz z pigmentami

2. Inne barwniki Ptaki ozdobne żywiące się ziarnem 150 Małe gryzonie Ptaki ozdobne żywiące się ziarnem 150 Małe gryzonie Ptaki ozdobne żywiące się ziarnem Małe gryzonie Ptaki ozdobne żywiące się ziarnem Małe gryzonie — — — — — — — — — — 150 150 — — — 150 — — — — — 150 150 — — 150 — — — — bezterminowo

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 25 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/18/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 23 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie paszportów roślin

 • Dz. U. L57 - 19 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/16/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 15 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2005 z dnia 2 marca 2005 r. otwierające publiczną sprzedaż alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 13 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2005 z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L57 - 1 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2005 z dnia 2 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.