Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2005 z dnia 2 marca 2005 r. dotyczące bezterminowego zezwolenia na niektóre dodatki i zezwolenia na nowe wykorzystanie już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

Data ogłoszenia:2005-03-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 6

Strona 6 z 6

E 102

Tartrazyna

C16H9N4O9S2Na3

bezterminowo bezterminowo

E 110

Żółcień pomarańczowa FCF

C16H10N2O7S2Na2

bezterminowo bezterminowo

E 131

Błękit patentowy V

Sól wapniowa kwasu 5-hydroksy-4′,4″-bis (dietyloamino)-trifenylo-metanolo-2,4disulfonowego

bezterminowo bezterminowo

E 141

Chlorofil miedziany złożony

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

bezterminowo

3.3.2005

3.3.2005

ZAŁĄCZNIK III

Zawartość minimalna Liczba aktywnych jednostek/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej Inne przepisy Data ważności zezwolenia Zawartość maksymalna

Numer WE lub numer

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunki lub kategorie zwierząt Wiek maksymalny

Enzymy Kury nioski — 10 IU — 6 marca 2009 r.

PL

51

Endo-1,4-beta-ksylanaza EC 3.2.1.8

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Bacillus subtilis (LMG S-15136) posiadający minimalną aktywność: 1. W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji. 2. Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 10 IU. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych bogatych w arabinoksylan np. zawierających minimum 40 % pszenicy lub jęczmienia.

Forma stała i płynna: 100 IU (1)/g lub ml

28 Indyki przeznaczone do tuczu 250 PPU

3-fitaza EC 3.1.3.8

Preparat 3-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (CBS 528.94) posiadający minimalną aktywność: Forma stała: 5 000 PPU (2)/g

6 marca 2009 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Forma płynna: 1 000 PPU/g

1. W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji. 2. Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 250–1 000 PPU. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych zawierających ponad 0,22 % fityny związanej z fosforem. — 1. W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji. 2. Zalecana dawka na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej: 500–1 000 PPU. 3. Do stosowania w mieszankach paszowych zawierających ponad 0,22 % fityny związanej z fosforem.

Maciory

— 250 PPU

6 marca 2009 r.

(1) 1 IU to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol redukujących cukrów (odpowiedników ksylozy) z ksylanu z drewna brzozowego w ciągu minuty przy pH 4,5 i temperaturze 30 °C. (2) 1 PPU to ilość enzymu, która uwalnia 1 mikromol fosforanu nieorganicznego z fitynianu sodu w ciągu minuty przy pH 5 i temperaturze 37 °C.

L 57/11

L 57/12

ZAŁĄCZNIK IV

Numer WE CFU/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej

Dodatek

Wzór chemiczny, opis

Gatunki lub kategorie zwierząt Wiek maksymalny Inne przepisy Data ważności zezwolenia

Zawartość minimalna

Zawartość maksymalna

PL

Mikroorganizmy Psy — 4,5 × 106 W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji W instrukcjach stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę składowania, dopuszczalny czas składowania i stabilność granulacji 2 × 109 6 marca 2009 r.

10

Enterococcus faecium NCIMB 10415

Preparat Enterococcus faecium zawierający minimalną postać mikrokapsułkową: 5 × 109 CFU/g

Koty

— 5 × 106 8 × 109

6 marca 2009 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.3.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 57 POZ 3 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L57 - 25 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/18/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 23 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie paszportów roślin

 • Dz. U. L57 - 19 z 20053.3.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/16/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca załączniki I do V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 15 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2005 z dnia 2 marca 2005 r. otwierające publiczną sprzedaż alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L57 - 13 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2005 z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 94/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym

 • Dz. U. L57 - 1 z 20053.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2005 z dnia 2 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.