Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 67 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady 2004/191/WPZiB z dnia 18 października 2004 r. dotycząca zawarcia umów między Unią Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii i Rumunią ustanawiających zasady ogólne udziału Republiki Islandii, Królestwa Norwegii i Rumunii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

Data ogłoszenia:2005-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 67 POZ 1

14.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/1

V

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2004/191/WPZIB z dnia 18 października 2004 r. dotycząca zawarcia umów między Unią Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii i Rumunią ustanawiających zasady ogólne udziału Republiki Islandii, Królestwa Norwegii i Rumunii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24, uwzględniając zalecenie Prezydencji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Republiki Islandii, Królestwa Norwegii i Rumunii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii Europejskiej. Teksty Umów załączone są do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby uprawnionej do podpisania Umów, tak by stały się one wiążące dla Unii Europejskiej.

Warunki dotyczące udziału państw trzecich w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską powinny zostać określone w umowie ustanawiającej zasady ogólne takiego ewentualnego przyszłego udziału, a nie być określane każdorazowo oddzielnie dla każdej operacji. Prezydencja, po uzyskaniu upoważnienia od Rady w dniu 23 lutego 2004 r., wspomagana przez sekretarza generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, wynegocjowała Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii i Rumunią ustanawiające zasady ogólne udziału Republiki Islandii, Królestwa Norwegii o Rumunii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską. Umowy powinny zostać zatwierdzone.

Artykuł 3

(2)

Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia jej przyjęcia.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 18 października 2004 r. W imieniu Rady

C. VEERMAN

Artykuł 1 Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii i Rumunią ustanawiające zasady ogólne udziału

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 67 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L67 - 14 z 200514.3.2005

    Umowa Między Unią Europejską a Rumunią ustanawiająca zasady ogólne udziału Rumunii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

  • Dz. U. L67 - 8 z 200514.3.2005

    Umowa Między Unią Europejską a Królestwem Norwegii ustanawiająca zasady ogólne udziału Królestwa Norwegii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

  • Dz. U. L67 - 2 z 200514.3.2005

    Umowa Między Unią Europejską a Republiką Islandii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Islandii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.