Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 67 POZ 14

Tytuł:

Umowa Między Unią Europejską a Rumunią ustanawiająca zasady ogólne udziału Rumunii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

Data ogłoszenia:2005-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 67 POZ 14

Strona 1 z 5
L 67/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

TŁUMACZENIE

14.3.2005

UMOWA Między Unią Europejską a Rumunią ustanawiająca zasady ogólne udziału Rumunii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

UNIA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

RUMUNIA,

z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

Unia Europejska (UE) może zadecydować o podjęciu działań w dziedzinie zarządzania kryzysami. Unia Europejska zadecyduje, czy państwa trzecie zostaną zaproszone do udziału w operacji zarządzania kryzysami prowadzonej przez UE. Rumunia może przyjąć zaproszenie Unii Europejskiej i zaoferować swój wkład. W takim przypadku Unia Europejska zadecyduje w sprawie przyjęcia proponowanego wkładu Rumunii. Jeżeli Unia Europejska zadecyduje o podjęciu operacji wojskowej zarządzania kryzysami przy wykorzystaniu środków majątkowych i potencjału NATO, Rumunia może zasadniczo wyrazić swój zamiar uczestniczenia w operacji. Rada Europejska na szczycie w Brukseli w dniach 24 i 25 października 2002 r. ustaliła sposoby wprowadzania w życie postanowień uzgodnionych podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7 – 9 grudnia 2000 r. w sprawie zaangażowania członków NATO nie będących członkami UE w zarządzanie kryzysami prowadzone przez UE. Warunki dotyczące udziału Rumunii w prowadzonych przez UE operacjach zarządzania kryzysami powinny być ustalone w umowie ustanawiającej zasady ogólne takiego potencjalnego przyszłego udziału, a nie definiowane na podstawie indywidualnych przypadków dla każdej poszczególnej operacji. Tego rodzaju umowa powinna być bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską oraz nie powinna przesądzać o indywidualnym charakterze decyzji Rumunii dotyczącej udziału w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami. Tego rodzaju umowa powinna dotyczyć jedynie przyszłych operacji zarządzania kryzysami prowadzonych przez UE oraz powinna być bez uszczerbku dla możliwych istniejących umów dotyczących udziału Rumunii w już trwających operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez UE.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: SEKCJA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rumunia przekazuje Unii Europejskiej informacje w sprawie proponowanego wkładu.

Artykuł 1 Decyzje odnoszące się do udziału

2. Jeżeli Unia Europejska zdecydowała podjąć operację wojskową zarządzania kryzysami przy wykorzystaniu środków majątkowych i potencjału NATO, Rumunia poinformuje Unię Europejską o wszelkich zamiarach uczestniczenia w operacji, a następnie udzieli informacji o wszelkich proponowanych wkładach.

1. Po podjęciu przez Unię Europejską decyzji o zaproszeniu Rumunii do udziału w prowadzonej przez nią operacji zarządzania kryzysami oraz po podjęciu przez Rumunię decyzji o udziale,

3. Dokonywana przez Unię Europejską ocena wkładu Rumunii jest prowadzona w konsultacji z Rumunią.

14.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/15

4. Możliwie najwcześniej Unia Europejska dostarcza Rumunii początkowych danych szacunkowych dotyczących prawdopodobnej wysokości udziału w kosztach wspólnych operacji w celu pomocy Rumunii w sformułowaniu jej oferty. 5. Unia Europejska informuje listownie Rumunię o wyniku oceny w celu zagwarantowania udziału Rumunii zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Rumunia zobowiązuje się do wydania oświadczenia odnośnie zrzeczenia się roszczeń wobec któregokolwiek z Państw uczestniczących w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami, w których Rumunia uczestniczy, oraz do uczynienia tego w trakcie podpisywania umowy. Wzór takiego oświadczenia jest załączony do niniejszej umowy. 6. Państwa Członkowskie Unii Europejskiej zobowiązują się do wydania oświadczenia odnośnie zrzeczenia się roszczeń, dla wszelkiego przyszłego udziału Rumunii w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami oraz do uczynienia przy podpisywaniu umowy. Wzór takiego oświadczenia jest załączony do niniejszej umowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 67 POZ 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L67 - 8 z 200514.3.2005

    Umowa Między Unią Europejską a Królestwem Norwegii ustanawiająca zasady ogólne udziału Królestwa Norwegii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

  • Dz. U. L67 - 2 z 200514.3.2005

    Umowa Między Unią Europejską a Republiką Islandii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Islandii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

  • Dz. U. L67 - 1 z 200514.3.2005

    Decyzja Rady 2004/191/WPZiB z dnia 18 października 2004 r. dotycząca zawarcia umów między Unią Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii i Rumunią ustanawiających zasady ogólne udziału Republiki Islandii, Królestwa Norwegii i Rumunii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.