Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 35 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 602) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 35 - Strona 2

Strona 2 z 4

(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić art. 1 i część 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 179 z 22.7.1993, str. 11. 232 z 18.9.2003, str. 59. 272 z 23.10.2003, str. 16. 73 z 11.3.2004, str. 11.

(4) (5) (6) (7)

L 72/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2005

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 18 marca 2005 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 1 decyzji 79/542/EWG skreśla się słowa „i produktów mięsnych”. Artykuł 2 Część 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG zastępuje się tekstem z Załącznika do niniejszej decyzji.

Członek Komisji

18.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/37

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II ŚWIEŻE MIĘSO Część 1 WYKAZ PAŃSTW TRZECICH I ICH CZĘŚCI (*)

Świadectwo weterynaryjne Państwo Kod obszaru Opis obszaru Wzór (wzory) 4 Gwarancje dodatkowe (SG) 5 Warunki szczególne

1

2

3

6

AL – Albania AR – Argentyna

AL-0 AR-0 AR-1

Cały kraj Cały kraj Prowincje: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe i Tucuman La Pampa i Santiago del Estero Cordoba Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego Formosa (wyłącznie terytorium Ramon Lista) i Salta (wyłącznie departament Rivadavia) Salta (wyłącznie departamenty General Jose de San Martin, Oran, Iruya i Santa Victoria) Chaco, Formosa (z wyjątkiem terytorium Ramon Lista), Salta (z wyjątkiem departamentów General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya i Santa Victoria), Jujuy Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, z wyjątkiem obszaru buforowego o szerokości 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, który rozciąga się od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji Formosa Obszar buforowy o szerokości 25 km od granicy z Boliwią i Paragwajem, który rozciąga się od okręgu Santa Catalina w prowincji Jujuy do okręgu Laishi w prowincji Formosa Cały kraj

— EQU BOV A 1i2

AR-2 AR-3 AR-4 AR-5 AR-6 AR-7

BOV BOV BOV, OVI BOV BOV BOV

A A

1i2 1i2

A A A

1i2 1i2 1i2

AR-8

BOV

A

1i2

AR-9

AU – Australia

AU-0

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW — EQU BOV, OVI RUW, RUF

BA – Bośnia i Hercegowina BG – Bułgaria

BA-0 BG-0 BG-1

Cały kraj Cały kraj Prowincje: Warna, Dobricz, Silistra, Szumen, Targowicze, Razgrad, Ruse, W. Tarnowo, Gabrowo, Plewen, Lowecz, Płowdic, Smolian, Pasardjik, obwód sofijski, miasto Sofia, Pernik, Kiustendił, Błagojewgrad, Wraca, Montana i Widin Prowincje: Burgas, Jambol, Sliwen, Stara Zagora, Haskowo, Kardjaliand oraz korytarz o szerokości 20 km na granicy z Turcją Cały kraj

BG-2

BH – Bahrajn

BH-0

L 72/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2005

1

2

3

4

5

6

BR – Brazylia

BR-0 BR-1

Cały kraj Stany: Paraná, Minas Gerais (z wyjątkiem okręgów Oliveira, Passos, São Gonćalo de Sapucai, Setelagoas i Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (z wyjątkiem gmin miejskich Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso i Corumbá), Santa Catarina, Goias oraz jednostki terytorialne Cuiaba (z wyjątkiem gmin miejskich San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone i Barão de Melgaćo), Caceres (z wyjątkiem gminy miejskiej Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (z wyjątkiem gminy miejskiej Itiquiora), Barra do Garća i Barra do Burges w Mato Grosso Stan Rio Grande do Sul Stan Mato Grosso do Sul, gmina miejska Sete Quedas Cały kraj Weterynaryjne strefy kontroli chorób 5, 6, 7, 8, 9 i 18 Weterynaryjne strefy kontroli chorób 10, 11, 12, 13 i 14 Cały kraj Cały kraj Cały kraj

EQU BOV A 1i2

BR-2 BR-3 BW – Botswana BW-0 BW-1 BW-2 BY – Białoruś BZ – Belize CA – Kanada BY-0 BZ-0 CA-0

BOV BOV EQU, EQW BOV, OVI, RUF, RUW BOV, OVI, RUF, RUW — BOV, EQU BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF — EQU BOV

A A

1i2 1i2

F F

1i2 1i2

G

CH – Szwajcaria

CH-0

Cały kraj

CL – Chile

CL-0

Cały kraj

CN – Chiny (Chińska Republika Ludowa) CO – Kolumbia

CN-0 CO-0 CO-1

Cały kraj Cały kraj Strefa wytyczona następującymi liniami granicznymi: od punktu, w którym rzeka Murri wpływa do rzeki Atrato, w dół rzeki Atrato do miejsca, gdzie wpływa ona do Oceanu Atlantyckiego; od tego punktu do granicy z Panamą wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego do Cabo Tiburón; od tego punktu wzdłuż granicy kolumbijsko-panamskiej do Oceanu Spokojnego; od tego punku wzdłuż wybrzeża Oceanu Spokojnego do ujścia rzeki Valle oraz od tego punktu wzdłuż linii prostej do punktu, w którym rzeka Murri wpływa do rzeki Atrato Strefa wytyczona następującymi liniami granicznymi: od ujścia rzeki Sinu do Oceanu Atlantyckiego, w górę rzeki Sinu do jej górnego biegu w Alto Paramillo; od tego punktu, wzdłuż granicy departamentów Antiquia i Córdoba, do Puerto Rey nad Oceanem Atlantyckim oraz od tego punktu do ujścia rzeki Sinu wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego

A

2

CO-3

BOV

A

2

18.3.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 35 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 47 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na funkcjonowanie niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 606)

 • Dz. U. L72 - 44 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach kraju federalnego Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 596) (1)

 • Dz. U. L72 - 43 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. uchylająca decyzję 2002/626/WE zatwierdzającą plan przedłożony przez Francję w celu zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w Moselle i Meurthe-et-Moselle (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 595) (1)

 • Dz. U. L72 - 30 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 568) (1)

 • Dz. U. L72 - 29 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2005 z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L72 - 27 z 200518.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 marca 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w niektórych rejonach w północnej Szwecji zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L72 - 25 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/3/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L72 - 23 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L72 - 19 z 200518.3.2005

  Umowa w formie wymiany listów Pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L72 - 18 z 200518.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L72 - 17 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L72 - 16 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L72 - 15 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L72 - 14 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L72 - 13 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L72 - 11 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L72 - 10 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 21. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L72 - 8 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L72 - 6 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 18 marca 2005 r.

 • Dz. U. L72 - 4 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2005 z dnia 17 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L72 - 3 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L72 - 1 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.