Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 35 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 602) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 35 - Strona 3

Strona 3 z 4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/39

1

2

3

4

5

6

CR – Kostaryka CS – Serbia i Czarnogóra (**) CU – Kuba DZ – Algieria ET – Etiopia FK – Falklandy GL – Grenlandia

CR-0 CS-0

Cały kraj Cały kraj

BOV, EQU BOV, OVI, EQU BOV, EQU — — BOV, OVI, EQU BOV, OVI, EQU, RUF, RUW BOV, EQU — BOV, EQU BOV, OVI, EQU, RUF, RUW — — BOV, OVI, EQU, RUF, RUW — EQU — OVI, EQU

CU-0 DZ-0 ET-0 FK-0

Cały kraj Cały kraj Cały kraj Cały kraj

GL-0

Cały kraj

GT – Gwatemala HK – Hongkong HN – Honduras HR – Chorwacja

GT-0 HK-0 HN-0 HR-0

Cały kraj Cały kraj Cały kraj Cały kraj

IL – Izrael IN – Indie IS – Islandia

IL-0 IN-0 IS-0

Cały kraj Cały kraj Cały kraj

KE – Kenia MA – Maroko MG – Madagaskar MK – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (***) MU – Mauritius MX – Meksyk NA – Namibia

KE-0 MA-0 MG-0 MK-0

Cały kraj Cały kraj Cały kraj Cały kraj

MU-0 MX-0 NA-0 NA-1

Cały kraj Cały kraj Cały kraj Na południe od ogrodzenia biegnącego od Palgrave Point na zachodzie do Gam na wschodzie Cały kraj

— BOV, EQU EQU, EQW BOV, OVI, RUF, RUW BOV, RUF, RUW — BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW BOV, EQU F 2

NC – Nowa Kaledonia NI – Nikaragua NZ – Nowa Zelandia

NC-0

NI-0 NZ-0

Cały kraj Cały kraj

PA – Panama

PA-0

Cały kraj

L 72/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2005

1

2

3

4

5

6

PY – Paragwaj

PY-0 PY-1

Cały kraj Regiony Chaco central i San Pedro Cały kraj

EQU BOV BOV, OVI, EQU, RUW, RUF — RUF — EQU, EQW BOV, RUF, RUW BOV, RUF, RUW F 2 A 1i2

RO – Rumunia

RO-0

RU – Federacja Rosyjska SV – Salwador SZ – Suazi

RU-0 RU-1 SV-0 SZ-0 SZ-1

Cały kraj Obwód murmański (Murmanskaya oblast) Cały kraj Cały kraj Obszar na zachód od ogrodzenia tzw. »czerwonej linii«, biegnącego na północ od rzeki Usutu do granicy z Republiką Południowej Afryki, na zachód od Nkalashane Obszary weterynaryjne do zwalczania, monitorowania i szczepień przeciwko pryszczycy ustanowione w ramach aktu ustawowego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym nr 51 z 2001 r. Cały kraj Cały kraj Cały kraj Prowincje: Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat i Kirikkale Cały kraj Cały kraj

SZ-2

F

1i2

TH – Tajlandia TN – Tunezja TR – Turcja

TH-0 TN-0 TR-0 TR-1

— — — EQU

UA – Ukraina US – Stany Zjednoczone Ameryki

UA-0 US-0

— BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW EQU BOV OVI A A 1i2 1i2 G

UY – Urugwaj

UY-0

Cały kraj

ZA – Republika Południowej Afryki

ZA-0 ZA-1

Cały kraj Terytorium całego kraju, z wyjątkiem: — części obszaru kontroli pryszczycy znajdującej się w regionach weterynaryjnych prowincji Mpumalanga i prowincji północnych, w okręgu Ingwavuma regionu weterynaryjnego Natal oraz w obszarze przygranicznym z Botswaną na wschód od 28° długości geograficznej, oraz — okręgu Camperdown, w prowincji KwaZuluNatal Cały kraj

EQU, EQW BOV, OVI, RUF, RUW F 2

ZW – Zimbabwe

ZW-0

(*) Bez wpływu na szczególne wymogi certyfikacyjne przewidziane w ramach umów Wspólnoty z państwami trzecimi. (**) Z wyłączeniem Kosowa zgodnie z jego definicją podaną w Rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r. (***) Była Jugosłowiańska Republika Macedonii; tymczasowy kod nieprzesądzający o ostatecznej nazwie kraju, która zostanie przypisana po zakończeniu trwających obecnie negocjacji w Organizacji Narodów Zjednoczonych. — = Brak świadectwa weterynaryjnego; przywóz świeżego mięsa nie jest dozwolony (z wyjątkiem gatunków wskazanych w wierszu dla całego kraju).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 35 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 47 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na funkcjonowanie niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 606)

 • Dz. U. L72 - 44 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach kraju federalnego Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 596) (1)

 • Dz. U. L72 - 43 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. uchylająca decyzję 2002/626/WE zatwierdzającą plan przedłożony przez Francję w celu zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w Moselle i Meurthe-et-Moselle (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 595) (1)

 • Dz. U. L72 - 30 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 568) (1)

 • Dz. U. L72 - 29 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2005 z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L72 - 27 z 200518.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 marca 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w niektórych rejonach w północnej Szwecji zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L72 - 25 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/3/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L72 - 23 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L72 - 19 z 200518.3.2005

  Umowa w formie wymiany listów Pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L72 - 18 z 200518.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L72 - 17 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L72 - 16 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L72 - 15 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L72 - 14 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L72 - 13 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L72 - 11 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L72 - 10 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 21. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L72 - 8 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L72 - 6 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 18 marca 2005 r.

 • Dz. U. L72 - 4 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2005 z dnia 17 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L72 - 3 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L72 - 1 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.