Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 35 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 602) (1)

Data ogłoszenia:2005-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 35 - Strona 4

Strona 4 z 4

18.3.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/41

Warunki szczególne, o których mowa w kolumnie 6

»1«: Ograniczenia geograficzne i czasowe

Świadectwo weterynaryjne Kod obszaru Wzór Gwarancje dodatkowe (SG) Okres/daty, dla których przywóz mięsa do Wspólnoty jest lub nie jest dozwolony, w zależności od terminów uboju lub odstrzału zwierząt, z których uzyskano dane mięso

AR-1

BOV

A

Do dnia 31 stycznia 2002 r. włącznie Od dnia 1 lutego 2002 r. włącznie

Niedozwolony Dozwolony Niedozwolony Dozwolony Niedozwolony Dozwolony Niedozwolony Dozwolony Dozwolony Niedozwolony Dozwolony Niedozwolony Dozwolony Niedozwolony Patrz: AR-5, AR-6 i AR-7 dla okresów, w których przywóz z określonych terytoriów znajdujących się w obrębie obszaru, o którym mowa w AR-8, był niedozwolony Dozwolony Niedozwolony Dozwolony Dozwolony Niedozwolony Niedozwolony Dozwolony Niedozwolony Dozwolony Niedozwolony Dozwolony

AR-2

BOV

A

Do dnia 8 marca 2002 r. włącznie Od dnia 9 marca 2002 r. włącznie

AR-3

BOV

A

Do dnia 26 marca 2002 r. włącznie Od dnia 27 marca 2002 r. włącznie

AR-4

BOV, OVI, RUM, RUF

Do dnia 28 lutego 2002 r. włącznie Od dnia 1 marca 2002 r. włącznie

AR-5

BOV

A

Od 1 lutego 2002 r. do 10 lipca 2003 r. (włącznie) Od dnia 11 lipca 2003 r. włącznie

AR-6

BOV

A

Od 1 lutego 2002 r. do 4 września 2003 r. (włącznie) Od dnia 5 września 2003 r. włącznie

AR-7

BOV

A

Od 1 lutego 2002 r. do 7 października 2003 r. (włącznie) Od dnia 8 października 2003 r. włącznie

AR-8

BOV

A

Do dnia 18 marca 2005 r. włącznie

Od dnia 18 marca 2005 r. włącznie BR-2 BOV A Do dnia 30 listopada 2001 r. włącznie Od dnia 1 grudnia 2001 r. włącznie BR-3 BOV A Do dnia 31 października 2002 r. Od dnia 1 listopada 2002 r. BW-1 BOV, OVI, RUM, RUF A Do dnia 7 lipca 2002 r. włącznie Od 8 lipca włącznie do 22 grudnia 2002 r. Od 23 grudnia 2002 r. włącznie do 6 czerwca 2003 r. Od dnia 7 czerwca 2003 r. włącznie BW-2 BOV, OVI, RUM, RUF A Do dnia 6 marca 2002 r. włącznie Od dnia 7 marca 2002 r. włącznie

L 72/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2005

Świadectwo weterynaryjne Kod obszaru Wzór Gwarancje dodatkowe (SG) Okres/daty, dla których przywóz mięsa do Wspólnoty jest lub nie jest dozwolony, w zależności od terminów uboju lub odstrzału zwierząt, z których uzyskano dane mięso

PY-1

BOV

A

Do dnia 31 sierpnia 2002 r. włącznie Od 1 września 2002 r. włącznie do 19 lutego 2003 r. Od dnia 20 lutego 2003 r. włącznie

Niedozwolony Dozwolony Niedozwolony Niedozwolony Dozwolony Niedozwolony Dozwolony

SZ-2

BOV, RUF, RUW

A

Do dnia 3 sierpnia 2003 r. włącznie Od dnia 4 sierpnia 2003 r. włącznie

UY-0

BOV, OVI

A

Do dnia 31 października 2001 r. włącznie Od dnia 1 listopada 2001 r. włącznie

»2«: Ograniczenia kategorii: Brak pozwolenia na przywóz podrobów (z wyjątkiem przepon i żwaczy w przypadku bydła).”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 72 POZ 35 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 47 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty na funkcjonowanie niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt w 2005 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 606)

 • Dz. U. L72 - 44 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do zakończenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciw klasycznemu pomorowi świń w niektórych regionach kraju federalnego Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 596) (1)

 • Dz. U. L72 - 43 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2005 r. uchylająca decyzję 2002/626/WE zatwierdzającą plan przedłożony przez Francję w celu zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w Moselle i Meurthe-et-Moselle (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 595) (1)

 • Dz. U. L72 - 30 z 200518.3.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 568) (1)

 • Dz. U. L72 - 29 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUJUST LEX/1/2005 z dnia 8 marca 2005 r. dotycząca mianowania szefa zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dz. U. L72 - 27 z 200518.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 marca 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w niektórych rejonach w północnej Szwecji zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

 • Dz. U. L72 - 25 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/3/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPOL Proxima) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM)

 • Dz. U. L72 - 23 z 200518.3.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPM/1/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L72 - 19 z 200518.3.2005

  Umowa w formie wymiany listów Pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniająca umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L72 - 18 z 200518.3.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi zmieniającej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L72 - 17 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L72 - 16 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 444/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L72 - 15 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 443/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L72 - 14 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 442/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L72 - 13 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 441/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L72 - 11 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L72 - 10 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 439/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 21. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L72 - 8 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L72 - 6 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 437/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 18 marca 2005 r.

 • Dz. U. L72 - 4 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2005 z dnia 17 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L72 - 3 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2005 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L72 - 1 z 200518.3.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2005 z dnia 17 marca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.