Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 84 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie niektórych dodatków już dozwolonych do stosowania w paszach (1)

Data ogłoszenia:2005-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 84 POZ 3

Strona 1 z 3
2.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 521/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie niektórych dodatków już dozwolonych do stosowania w paszach

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych (1), w szczególności jej art. 3 oraz art. 9d ust. 1 i art. 9e ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (2), w szczególności jego art. 25,

Stosowanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) oraz subtilizinu wytwarzanego przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) zostało tymczasowo dozwolone, po raz pierwszy dla kurcząt brojlerów, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1636/1999 (3). Na poparcie wniosku o wydanie bezterminowego zezwolenia na ten preparat enzymatyczny przedłożono nowe dane. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego zezwolenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG. Stosowanie tego preparatu enzymatycznego, wymienionego w załączniku I, powinno zatem zostać dozwolone bez ograniczeń czasowych. Stosowanie preparatu enzymatycznego 6-fitazy wytwarzanego przez Aspergillus oryzae (DSM 14223) zostało dozwolone bez ograniczeń czasowych dla kurcząt brojlerów, kur niosek, indyków przeznaczonych do tuczu, prosiąt, tuczników i macior rozporządzeniem Komisji (WE) nr 255/2005 (4). Na poparcie wniosku o wydanie zezwolenia na ten preparat enzymatyczny również do stosowania u ryb łososiowatych przedłożono nowe dane. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię na temat wykorzystania tego preparatu, stwierdzając, że nie stanowi on zagrożenia dla ryb łososiowatych, zgodnie z warunkami wymienionymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego zezwolenia określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Stosowanie tego preparatu enzymatycznego, wymienionego w załączniku II, powinno zatem zostać dozwolone tymczasowo na okres czterech lat. Stosowanie preparatów zawierających mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium (DSM 7134) zostało tymczasowo dozwolone, po raz pierwszy dla prosiąt i tuczników, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 666/2003 (5). Na poparcie wniosku o wydanie zezwolenia na ten preparat zawierający mikroorganizmy również do stosowania u kurcząt brojlerów przedłożono nowe dane. Dnia 28 października 2004 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wydał pozytywną opinię na temat bezpieczeństwa stosowania tego dodatku u zwierząt kategorii „kurczęta brojlery”, zgodnie z warunkami wymienionymi w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego zezwolenia określone w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG. Stosowanie tego preparatu zawierającego mikroorganizmy, wymienionego w załączniku III, powinno zatem zostać dozwolone tymczasowo na okres czterech lat.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje zezwalanie na dodatki stosowane w żywieniu zwierząt.

(2)

Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o zezwolenia na dodatki paszowe zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(7)

(3)

Wnioski o zezwolenie na dodatki wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 84 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 22 z 20052.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 495/2005 z dnia 30 marca 2005 r. wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 824/2000 w zakresie terminu dostaw zbóż do agencji interwencyjnych w niektórych Państwach Członkowskich w roku gospodarczym 2004/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005)

 • Dz. U. L84 - 21 z 20052.4.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Chile

 • Dz. U. L84 - 19 z 20052.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej strony

 • Dz. U. L84 - 18 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L84 - 17 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L84 - 16 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L84 - 14 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L84 - 12 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L84 - 9 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. wszczynające weryfikację nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/2004 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenowego (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylającego cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L84 - 8 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L84 - 1 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.