Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 84 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 523/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. wszczynające weryfikację nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/2004 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenowego (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylającego cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2005-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 84 POZ 9

Strona 1 z 3
2.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 523/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. wszczynające weryfikację „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/2004 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz politereftalanu etylenowego (PET) pochodzącego między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylającego cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4) D. POWODY PRZEPROWADZENIA WERYFIKACJI

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 (1) z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 4, po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

Wnioskodawca twierdzi, że działa w warunkach gospodarki rynkowej, określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, że nie dokonywał wywozu produktu rozpatrywanego do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem, na którym zostały oparte środki antydumpingowe, tzn. w okresie od dnia 1 kwietnia 2002 r. do dnia 31 marca 2003 r. (zwanym dalej „pierwotnym okresem objętym dochodzeniem”) i że nie jest powiązany z żadnym z producentów eksportujących rozpatrywanego produktu, którzy podlegają wyżej wspomnianym środkom antydumpingowym. Wnioskodawca twierdzi ponadto, że rozpoczął wywóz rozpatrywanego produktu do Wspólnoty po zakończeniu pierwotnego okresu objętego dochodzeniem.

a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE WERYFIKACJI (1)

E. PROCEDURA (6)

Komisja otrzymała wniosek o przeprowadzenie weryfikacji „nowego eksportera” zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wniosek złożyło przedsiębiorstwo Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd. (zwany dalej „wnioskodawcą”). Wnioskodawca jest producentem eksportującym z Chińskiej Republiki Ludowej (zwanej dalej „krajem zainteresowanym”).

Producenci wspólnotowi, o których wiadomo, że są zainteresowani, zostali poinformowani o powyższym wniosku i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie otrzymano żadnych uwag. Po zbadaniu dostępnych dowodów Komisja uznaje, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie weryfikacji „nowego eksportera”, zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego, celem określenia, czy wnioskodawca prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego lub czy wnioskodawca spełnia wymagania związane z ustaleniem indywidualnej stawki celnej zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego i, w przypadku spełniania ich, indywidualnego marginesu dumpingu wnioskodawcy i, w przypadku stwierdzenia dumpingu, poziomu cła, którym powinien zostać obciążony jego przywóz rozpatrywanego produktu do Wspólnoty.

a) Kwestionariusze

(7)

B. PRODUKT (2)

Produktem poddanym weryfikacji jest politereftalan etylenowy (PET) o liczbie lepkościowej 78 ml/g lub większej, zgodnie ze standardem ISO 1628-5, sklasyfikowany w ramach kodu CN 3907 60 20 i pochodzący z Chińskiej Republiki Ludowej (zwany dalej „produktem rozpatrywanym”).

C. ISTNIEJĄCE ŚRODKI (3)

Obowiązującymi obecnie środkami są ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 1467/2004 (2), na mocy którego przywóz do Wspólnoty produktu rozpatrywanego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i produkowanego przez wnioskodawcę podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu w wysokości 184 EUR za tonę, z wyjątkiem kilku wyraźnie wymienionych przedsiębiorstw podlegających indywidualnym stawkom celnym.

(8)

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne w dochodzeniu Komisja wyśle kwestionariusze do wnioskodawcy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 84 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L84 - 22 z 20052.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 495/2005 z dnia 30 marca 2005 r. wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 824/2000 w zakresie terminu dostaw zbóż do agencji interwencyjnych w niektórych Państwach Członkowskich w roku gospodarczym 2004/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005)

 • Dz. U. L84 - 21 z 20052.4.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Chile

 • Dz. U. L84 - 19 z 20052.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej strony

 • Dz. U. L84 - 18 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 528/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L84 - 17 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 527/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie ofert złożonych w ramach przetargu na dopłatę do wywozu ryżu łuskanego długoziarnistego typu B do Réunion na mocy rozporządzenia (WE) nr 2033/2004

 • Dz. U. L84 - 16 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 526/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L84 - 14 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 525/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L84 - 12 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 524/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L84 - 8 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L84 - 3 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 521/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatek oraz tymczasowego zezwolenia na nowe zastosowanie niektórych dodatków już dozwolonych do stosowania w paszach (1)

 • Dz. U. L84 - 1 z 20052.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 520/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.