Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 89 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 538/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie nałożenia tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2005-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 89 POZ 4

Strona 1 z 24
L 89/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 538/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie nałożenia tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 7, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA 1. Wszczęcie (1)

Dnia 10 czerwca 2004 r. Komisja ogłosiła w drodze zawiadomienia (zawiadomienie o wszczęciu) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wszczęcie postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozu kwasu trichloroizocyjanurowego (TCCA) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). Postępowanie antydumpingowe zostało wszczęte w wyniku wniosku złożonego dnia 1 czerwca 2004 r. przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (CEFIC) („skarżący”) w imieniu producentów mających znaczący udział, w tym przypadku ponad 50 %, w łącznej wspólnotowej produkcji TCCA. Po publikacji wyżej wymienionego zawiadomienia o wszczęciu wysłano kwestionariusze do stron objętych postępowaniem (patrz: motyw 12 poniżej). Skarżący następnie podkreślił, że kwestionariusze nie obejmowały w pełni produktu objętego postępowaniem określonego w zawiadomieniu o wszczęciu. W celu wyjaśnienia tej kwestii Komisja rozesłała nowe kwestionariusze do stron objętych postępowaniem oraz opublikowała zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3), w którym wyjaśniono zakres produktu objętego dochodzeniem. Dnia 13 października 2004 r. Komisja ogłosiła w drodze zawiadomienia („zawiadomienie o wszczęciu”) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4) o wszczęciu postępowania antydumpingowego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty TCCA pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”). Postępowanie antydumpingowe zostało wszczęte w wyniku skargi złożonej dnia 30 sierpnia 2004 r. przez stronę skarżącą w imieniu producentów mających ponad 50 % udziału w łącznej wspólnotowej produkcji TCCA.

(2)

(3)

(4)

(5)

2. Strony objęte postępowaniem (6)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania skarżącego, innych producentów wspólnotowych, producentów eksportujących w ChRL i USA, importerów i użytkowników znanych jako objętych postępowaniem oraz przedstawicieli rządów ChRL i USA. Stronom objętym postępowaniem umożliwiono przedstawienie swoich stanowisk na piśmie i wystąpienie o ich przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 str. 12). z 10.7.2004, str. 2. z 20.11.2004, str. 3. z 13.10.2004, str. 6. Sprostowanie w Dz.U. C 44 z 19.2.2005, str. 30.

(1) Dz.U. L 56 z z 13.3.2004, (2) Dz.U. C 178 (3) Dz.U. C 283 (4) Dz.U. C 253

8.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/5

(7)

Skarżący, inni producenci wspólnotowi, producenci eksportujący, importerzy i użytkownicy przedstawili swoje stanowiska. Wszystkie strony objęte postępowaniem, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchane i wykazały, że istnieją ku temu szczególne powody, miały zapewniony udział w przesłuchaniu. Z uwagi na widocznie znaczną liczbę ustalonych producentów eksportujących w ChRL w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano kontrole wyrywkowe w celu stwierdzenia dumpingu, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 89 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 36 z 20058.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 542/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 487/2005

 • Dz. U. L89 - 35 z 20058.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 541/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L89 - 34 z 20058.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 540/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L89 - 32 z 20058.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 539/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L89 - 3 z 20058.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 537/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie sprostowania wersji włoskiej i niderlandzkiej rozporządzenia (WE) nr 1903/2004 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 3149/92 ustanawiające szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane we Wspólnocie

 • Dz. U. L89 - 1 z 20058.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 536/2005 z dnia 7 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.