Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 90 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy dwustronnej między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

Data ogłoszenia:2005-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 90 POZ 35

8.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/35

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy dwustronnej między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi (2005/272/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty. Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji. uwzględniając wniosek Komisji, Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy, z mocą wiążącą dla Wspólnoty.

(1) Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Umowę dwustronną w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi z Republiką Serbii.

(2) Umowa powinna zostać zatwierdzona w imieniu Wspólnoty,

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 marca 2005 r. W imieniu Rady F. BODEN Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 90 POZ 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L90 - 36 z 20058.4.2005

    Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Serbii w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

  • Dz. U. L90 - 1 z 20058.4.2005

    Dyrektywa Rady 2005/25/WE z dnia 14 marca 2005 r. zmieniająca załącznik VI do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających drobnoustroje (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.