Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 1

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 1

Strona 1 z 14
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO BUDŻETU GENERALNEGO DLA UNII EUROPEJSKIEJ

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005 (2005/273/WE)

L 96/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Rok budżetowy 2003

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI Tytuł 1 — Razem 37 200 000 37 200 000 — — 0,— 0,—

2 20

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Razem 18 930 000 18 930 000 11 050 000 11 050 000 1 029 956,— 1 029 956,—

3 30

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 3 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

4 40

INNE SKŁADKI INNE SKŁADKI Tytuł 4 — Razem 1 177 025 1 177 025 287 413 287 413 0,— 0,—

5 50

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 5 — Razem 49 975 49 975 — — 0,— 0,—

6 60

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 6 — Razem 117 000 117 000 — — 0,— 0,—

7 70

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH Tytuł 7 — Razem p.m. p.m. — — 0,— 0,—

RAZEM

57 474 000

11 337 413

1 029 956,—

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/3

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 1 DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

100 101

Dochody z opłat i należności Sprzedaż publikacji ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

37 100 000 100 000 37 200 000

— — —

0,— 0,— 0,—

Tytuł 1 — Razem

37 200 000

0,—

L 96/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 1 DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0 0

Dochody z opłat i należności

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

37 100 000

0,—

Uwagi Prognozowane dochody własne z odpłatnych usług świadczonych przez Agencję. 1 0 1 Sprzedaż publikacji

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

100 000

0,—

Uwagi Art. 48 rozporządzenia 1592/2002.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/5

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 2 SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

200

Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

18 930 000 18 930 000

11 050 000 11 050 000

1 029 956,— 1 029 956,—

Tytuł 2 — Razem

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

L 96/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

TYTUŁ 2 SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0

Subwencja ze Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

18 930 000

11 050 000

1 029 956,—

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 1592/2002 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.