Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107

Strona 1 z 16
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/107

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005 (2005/276/WE)

L 96/108

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DEKLARACJA DOCHODÓW

Tytuł Rozdział 1 10 Rok budżetowy 2003

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW Tytuł 1 — Razem 25 885 500 25 885 500 23 694 200 23 694 200 17 372 018 17 372 018

2 20

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. — —

3 30

WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA WSPÓŁPRACA INTERINSTYTUCJONALNA Tytuł 3 — Razem 2 338 500 2 338 500 4 648 000 4 648 000 2 463 717 2 463 717

4 40

INNE DOCHODY INNE DOCHODY Tytuł 4 — Razem 200 000 200 000 50 000 50 000 387 417 387 417

5 50

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 5 006 840 5 006 840

RAZEM

28 424 000

28 392 200

25 229 992

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/109

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

100 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009

Opłaty z agencji i organów Europejska Agencja Środowiska Europejska Fundacja Szkolenia Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii Europejska Agencja ds. Leków Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego Znaki towarowe i wzory OHIM Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin Europol Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy Pozycja 1 0 0 — Razem 600 000 357 000 805 000 900 000 793 000 2 497 000 15 422 000 150 000 1 700 000 610 000 23 834 000 600 000 450 000 571 200 900 000 729 000 2 100 000 15 190 000 150 000 1 650 000 800 000 23 140 200 609 680 557 068 547 856 441 711 716 870 3 321 021 8 826 533 83 452 894 476 569 344 16 568 011

101 1010 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019

Cedefop Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii Europejska Agencja Odbudowy Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Eurojust Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei Pozycja 1 0 1 — Razem

80 500 330 000 p.m. p.m. 620 000 80 500 80 500 800 000 p.m. 1 991 500

80 000 237 000 p.m. p.m. 237 000 p.m. p.m. p.m. — 554 000 —

51 460 238 391 10 487

162 714 131 713 6 394 202 848 — 804 007

102 1020

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji Pozycja 1 0 2 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

60 000 60 000 25 885 500

— — 23 694 200

— — 17 372 018

Tytuł 1 — Razem

25 885 500

23 694 200

17 372 018

L 96/110

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 1 OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 — OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

1 0 0

Opłaty z agencji i organów Uwagi Artykuł 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.

1 0 0 0

Europejska Agencja Środowiska

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

600 000

600 000

609 680

1 0 0 1

Europejska Fundacja Szkolenia

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

357 000

450 000

557 068

1 0 0 2

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

805 000

571 200

547 856

1 0 0 3

Europejska Agencja ds. Leków

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 107 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.