Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 155

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 155

Strona 1 z 14
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/155

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005 (2005/277/WE)

Na mocy art. 7 decyzji Cedefop z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego zgodnego z ramowym rozporządzeniem finansowym dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 roku (rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich), deklaracja dochodów i wydatków oraz wykaz stanowisk zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

L 96/156 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 16 100 000 16 100 000 15 800 000 15 800 000 14 500 000,— 14 500 000,—

2 20 21 22 23 24 25

INNE DOCHODY WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW PODARUNKI I DAROWIZNY WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT Tytuł 2 — Razem — — 140 000 — 3 000 77 000 60 000 — — 72 000 — 21 000 31 000 20 000 0,— 2 641,23 586,94 9 888,38 0,— 0,— 13 116,55

3 30 31

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ PŁATNOŚCI OD ISLANDII PŁATNOŚCI OD NORWEGII Tytuł 3 — Razem — 334 880 334 880 15 700 297 740 313 440 0,— 0,— 0,—

RAZEM

16 574 880

16 185 440

14 513 116,55

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/157 CEDEFOP

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

16 100 000 16 100 000

15 800 000 15 800 000

14 500 000,— 14 500 000,—

Tytuł 1 — Razem

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

L 96/158 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

16 100 000

15 800 000

14 500 000,—

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 roku ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1655/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 41) Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, subwencję dla Centrum wprowadza się do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają udzielonej subwencji (nagłówki budżetu 15 03 01 03 oraz 15 03 01 04 deklaracji wydatków w Sekcji III (Komisja) budżetu ogólnego).

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/159 CEDEFOP

TYTUŁ 2 INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ

Artykuł Pozycja

2 2 2 2 2

0 1 2 3 4

— — — — —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW PODARUNKI I DAROWIZNY

Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

200

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m. —

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 155 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.