Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 195

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 195

Strona 1 z 19
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/195

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005 (2005/278/WE)

L 96/196

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 11

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 275 200 000 275 200 000 362 300 000 362 300 000 349 280 000,— 349 280 000,—

2 20

POZOSTAŁE SUBWENCJE POZOSTAŁE SUBWENCJE Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. 400 000 400 000 4 034 172,— 4 034 172,—

3 4 5

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE

1 312 000 p.m. p.m.

11 929 000

5 300 000,— p.m. p.m.

RAZEM

276 512 000

374 629 000

358 614 172,—

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/197 EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 —

Artykuł Pozycja

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102 1103 1104 1105

Kosowo Serbia Czarnogóra Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Związek Państw Serbii i Czarnogóry Program sąsiedztwa Pozycja 1 1 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

57 000 000 159 000 000 22 000 000 29 700 000 7 500 000

76 100 000 208 000 000 17 500 000 54 500 000

66 280 000,— 231 000 000,— 13 500 000,— 38 500 000,—

6 200 000 275 200 000 275 200 000 362 300 000 362 300 000 349 280 000,— 349 280 000,—

Tytuł 1 — Razem

275 200 000

362 300 000

349 280 000,—

L 96/198

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1 1 0 1 1 0 0 Kosowo

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

57 000 000

76 100 000

66 280 000,—

1 1 0 1

Serbia

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

159 000 000

208 000 000

231 000 000,—

1 1 0 2

Czarnogóra

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

22 000 000

17 500 000

13 500 000,—

1 1 0 3

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

29 700 000

54 500 000

38 500 000,—

1 1 0 4

Związek Państw Serbii i Czarnogóry

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

7 500 000

1 1 0 5

Program sąsiedztwa

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

6 200 000

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/199 EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

TYTUŁ 2 POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 —

Artykuł Pozycja

POZOSTAŁE SUBWENCJE

Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

200

Pozostałe subwencje ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m. p.m.

400 000 400 000

4 034 172,— 4 034 172,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

400 000

4 034 172,—

L 96/200

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

TYTUŁ 2 POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0

Pozostałe subwencje

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

400 000

4 034 172,—

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/201 EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

TYTUŁ 3 ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE KOSZTÓW BIEŻĄCYCH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

Tytuł 3 — Razem

1 312 000

11 929 000

5 300 000,—

L 96/202

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 195 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.