Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 249

Tytuł:

Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 249

Strona 1 z 14
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/249

Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005 (2005/279/WE)

L 96/250

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 Rok budżetowy 2003

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) Tytuł 1 — Razem 31 344 000 31 344 000 31 112 000 31 112 000 27 521 141 27 521 141

10

2 20 21 22 23 24 25

INNE DOCHODY WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU ZWROTY INNYCH WYDATKÓW ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW PODARUNKI I DAROWIZNY INNE DOCHODY Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. 800 000 p.m. p.m. p.m. 800 000 p.m. p.m. 2 500 000 p.m. p.m. p.m. 2 500 000 — — — 0,— 0,— 0,— 0,—

RAZEM

32 144 000

33 612 000

27 521 141

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/251 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

100 101 102

Subwencja Wspólnoty Europejskiej Wkład EFTA Wkład nowych Państw Członkowskich ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

26 900 000 579 000 3 865 000 31 344 000

27 200 000 579 000 3 333 000 31 112 000

21 380 000 461 808 5 679 333 27 521 141

Tytuł 1 — Razem

31 344 000

31 112 000

27 521 141

L 96/252

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Uwagi Subwencja Wspólnoty Europejskiej obejmująca rezerwę wnioskowaną przez Parlement Europejski i wkład EFTA w ramach umowy EEA.

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

26 900 000

27 200 000

21 380 000

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1). W tym 1 500 000 w 1996 r. w formie rezerwy wnioskowanej przez Parlament Europejski. 1 0 1 Wkład EFTA

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

579 000

579 000

461 808

Uwagi Wkład pochodzący ze składek EFTA w ramach umowy EEA. 1 0 2 Wkład nowych Państw Członkowskich

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

3 865 000

3 333 000

5 679 333

Uwagi Składki pochodzące z nowych Państw Członkowskich.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/253 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 2 INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ

Artykuł Pozycja

2 2 2 2

0 1 2 3

— — — —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU ZWROTY INNYCH WYDATKÓW ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

200

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 249 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.