Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 291

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 291

Strona 1 z 12
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/291

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005 (2005/280/WE)

L 96/292

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Rok budżetowy 2003

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 36 700 000 36 700 000 29 093 152 29 093 152

2 20

UDZIAŁ PAŃST TRZECICH UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

3 30

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG Tytuł 3 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

4 40

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 4 — Razem p.m. p.m. — p.m.

9 90

INNE DOCHODY INNE DOCHODY Tytuł 9 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

RAZEM

36 700 000

29 093 152

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/293

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 1 SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

100 1000

Składka Wspólnoty Europejskiej Składka Wspólnoty Europejskiej Pozycja 1 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 36 700 000 36 700 000 36 700 000 29 093 152 29 093 152 29 093 152

Tytuł 1 — Razem

36 700 000

29 093 152

L 96/294

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 1 SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SKŁADKA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0 1 0 0 0

Składka Wspólnoty Europejskiej Składka Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

36 700 000

29 093 152

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/295

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 2 UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Udział państw trzecich w działaniach Urzędu Udział państw trzecich w działaniach Urzędu Pozycja 2 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

L 96/296

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 2 UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

2 0 0 2 0 0 0

Udział państw trzecich w działaniach Urzędu Udział państw trzecich w działaniach Urzędu

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/297

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 3 DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 3 0

300 3000

Dochody ze świadczonych usług Pobrane opłaty Pozycja 3 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

L 96/298

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 3 DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0 0 3 0 0 0

Dochody ze świadczonych usług Pobrane opłaty

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 291 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.