Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 335

Tytuł:

Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 335

Strona 1 z 11
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/335

Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005 (2005/281/WE)

L 96/336

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 18 600 000 18 600 000 18 000 000 18 000 000 17 090 000,— 17 090 000,—

5 50 52 54 59

INNE DOCHODY WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 5 — Razem — — p.m. p.m. p.m. — p.m. — — p.m. 0,— 35 454,79 0,— 247,38 35 702,17

6 60

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 6 — Razem 220 000 220 000 80 000 80 000 45 919,95 45 919,95

RAZEM

18 820 000

18 080 000

17 171 622,12

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/337

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —

Artykuł Pozycja

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

100

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

18 600 000 18 600 000

18 000 000 18 000 000

17 090 000,— 17 090 000,—

Tytuł 1 — Razem

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

L 96/338

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

18 600 000

18 000 000

17 090 000,—

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. ustanawiające Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 139 z 30.5.1975, str. 1), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1947/93 (Dz.U. L 181 z 23.7.1993, str. 13). Zgodnie z art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia subwencje na rzecz Fundacji są ujęte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Przedstawione dochody reprezentują przekazane subwencje (artykuł B3-4 2 0 Szacunkowej oceny dochodów i wydatków w dziale III „Komisja” budżetu ogólnego).

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/339

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

TYTUŁ 5 INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ

Artykuł Pozycja

5 5 5 5

0 2 4 9

— — — —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 5 0

500

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

— —

— —

0,— 0,—

ROZDZIAŁ 5 2

520

Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

— —

p.m. p.m.

35 454,79 35 454,79

ROZDZIAŁ 5 4

540

Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale niewykorzystane ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM

p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 335 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.