Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 365

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 365

Strona 1 z 19
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/365

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005 (2005/282/WE)

L 96/366

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Rok budżetowy 2003

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI Tytuł 1 — Razem 77 455 000 77 455 000 67 000 000 67 000 000 57 943 700,— 57 943 700,—

2 20

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WPŁATY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Razem 29 100 000 29 100 000 28 500 000 28 500 000 22 009 700,— 22 009 700,—

3 30

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA Tytuł 3 — Razem 530 000 530 000 573 000 573 000 486 000,— 486 000,—

5 52

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI Tytuł 5 — Razem 2 775 000 2 775 000 2 586 000 2 586 000 2 153 037,37 2 153 037,37

6 60

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG Tytuł 6 — Razem p.m. p.m. 103 103 1 117 618,— 1 117 618,—

7 70

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ Tytuł 7 — Razem p.m. p.m. — — 0,— 0,—

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Razem 300 000 300 000 430 000 430 000 652 646,49 652 646,49

RAZEM

110 160 000

99 089 103

84 362 701,86

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/367 EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW

TYTUŁ 1 DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

100

Pobrane opłaty ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

77 455 000 77 455 000

67 000 000 67 000 000

57 943 700,— 57 943 700,—

Tytuł 1 — Razem

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

L 96/368

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW

TYTUŁ 1 DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0 0

Pobrane opłaty

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

77 455 000

67 000 000

57 943 700,—

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 z 10 lutego 1995 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków (Dz.U. L 35 z 15.2.1995, str. 1, zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2743/98 (Dz.U. L 345 z 19.12.1998, str. 3).

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/369 EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW

TYTUŁ 2 WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

200 201

Wkłady Wspólnoty Europejskiej Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

25 400 000 3 700 000 29 100 000

24 500 000 4 000 000 28 500 000

19 300 000,— 2 709 700,— 22 009 700,—

Tytuł 2 — Razem

29 100 000

28 500 000

22 009 700,—

L 96/370

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA LEKÓW

TYTUŁ 2 WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — WŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0

Wkłady Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

25 400 000

24 500 000

19 300 000,—

Uwagi Wkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do generalnego budżetu Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. (Artykuł B5-3 1 2 zestawienia wydatków w Części III „Komisja” generalnego budżetu). Koszt procesu oznaczania sierocych produktów leczniczych jest także objęty tą wpłatą. 2 0 1 Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 365 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.