Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 419

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 419

Strona 1 z 13
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/419

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005 (2005/283/WE)

L 96/420

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKIEJ AGENCJI DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Razem 35 300 000 35 300 000 13 300 000,— 13 300 000,— 2 650 000,— 2 650 000,—

RAZEM

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/421

EUROPEJSKIEJ AGENCJI DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

200

Subwencja z Komisji ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

35 300 000 35 300 000

13 300 000,— 13 300 000,—

2 650 000,— 2 650 000,—

Tytuł 2 — Razem RAZEM

35 300 000 35 300 000

13 300 000,— 13 300 000,—

2 650 000,— 2 650 000,—

L 96/422

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKIEJ AGENCJI DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 2 SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0

Subwencja z Komisji

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

35 300 000

13 300 000,—

2 650 000,—

Uwagi Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, str. 1).

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/423

EUROPEJSKIEJ AGENCJI DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 17

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Razem 9 675 000 1 350 000 150 000 170 000 15 000 11 360 000 7 336 500,— 583 500,— 100 000,— 131 000,— 19 000,— 8 170 000,— 583 386,07 56 441,63 6 983,18 0,— 390,— 647 200,88

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ZAKUPY INFORMATYCZNE RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA Tytuł 2 — Razem 740 000 700 000 152 000 268 000 160 000 120 000 2 140 000 710 535,— 690 000,— 32 000,— 48 000,— 89 465,— 60 000,— 1 630 000,— 153 996,35 37 827,— 0,— 3 974,88 0,— 42 255,93 238 054,16

3 31 32 33 34 35 36 37 38

WYDATKI OPERACYJNE OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH INFORMACJA I PUBLIKACJA POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI EKSPLOATACYJNYMI WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE BADANIA WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM Tytuł 3 — Razem 1 350 000 200 000 400 000 100 000 920 000 830 000 200 000 17 800 000 21 800 000 1 287 541,27 80 000,— 200 000,— 80 000,— 782 458,73 370 000,— 0,— 700 000,— 3 500 000,— 0,— 10 060,— 0,— 0,— 0,— 2 512,38 0,— 0,— 12 572,38

RAZEM

35 300 000

13 300 000,—

897 827,42

L 96/424

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKIEJ AGENCJI DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102 1103

Personel aktywnie zatrudniony Wynagrodzenie zasadnicze Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze Dodatki sekretarskie Pozycja 1 1 0 — Razem 7 078 000 300 000 400 000 40 000 7 818 000 4 339 600,— 300 000,— 668 500,— 20 400,— 5 328 500,— 195 582,04 4 246,70 8 020,12 513,84 208 362,70

111 1110 1112 1113 1114 1115

Pracownicy pomocniczy i pracownicy lokalni Pracownicy pomocniczy Pracownicy lokalni Pracownicy kontraktowi Pracownicy tymczasowi Delegowani Eksperci Krajowi Pozycja 1 1 1 — Razem 600 000 p.m. 200 000 40 000 500 000 1 340 000 600 000,— p.m. 0,— 40 000,— 650 000,— 1 290 000,— 363 700,57 0,— 0,— 0,— 0,— 363 700,57

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 419 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.