Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 455

Tytuł:

Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 455

Strona 1 z 18
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/455

Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005 (2005/284/WE)

L 96/456

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Razem 8 189 000 8 189 000 7 969 000 7 969 000 7 176 000 7 176 000

5 52

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Razem p.m. p.m. 100 000 100 000 75 000 75 000

RAZEM

8 189 000

8 069 000

7 251 000

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/457

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000

Subwencje Unii Europejskiej (1) Pozycja 2 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

8 189 000 8 189 000 8 189 000

7 969 000 7 969 000 7 969 000

7 176 000 7 176 000 7 176 000

Tytuł 2 — Razem

8 189 000

7 969 000

7 176 000

(1) Przyznanie kwoty 220 000 € z budżetu na rok 2005 musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Zarząd EUMC. Środki te są obecnie rozdzielone w sposób następujący: 122 000 € — Linia budżetowa 1 1 0 0, 49 000 € — Linia budżetowa 3 1 0 2 i 49 000 € — Linia budżetowa 3 3 4 1.

L 96/458

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2 SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0 2 0 0 0 Subwencje Unii Europejskiej (1)

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

8 189 000

7 969 000

7 176 000

Uwagi Niniejszy punkt obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu PHARE.

(1) Przyznanie kwoty 220 000 € z budżetu na rok 2005 musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Zarząd EUMC. Środki te są obecnie rozdzielone w sposób następujący: 122 000 € — Linia budżetowa 1 1 0 0, 49 000 € — Linia budżetowa 3 1 0 2 i 49 000 € — Linia budżetowa 3 3 4 1.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/459

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 5 2

520 5200

Dochody z odsetek bankowych Pozycja 5 2 0 — Razem

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

522 5220

Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum Dochody ze sprzedaży publikacji Pozycja 5 2 2 — Razem ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

L 96/460

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKIE CENTRUM DS. RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

5 2 0 5 2 0 0 Dochody z odsetek bankowych

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2 5 2 2 0

Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum Dochody ze sprzedaży publikacji

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 455 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.