Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 49

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 49

Strona 1 z 16
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/49

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005 (2005/274/WE)

L 96/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000 12 465 127,— 12 465 127,—

2 20

POZOSTAŁE SUBWENCJE POZOSTAŁE SUBWENCJE Tytuł 2 — Razem 180 303 180 303 180 303 180 303 66 111,— 66 111,—

5 50 52 54 59

INNE DOCHODY WPŁYWY ZE ZBYCIA MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH ORAZ INNE POZYCJE RÓŻNE DOCHODY DOSTĘPNE LECZ NIEWYKORZYSTANE INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 72 791,— 84 238,— 0,— 157 029,—

6 60

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 6 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 198,— 198,—

RAZEM

13 380 303

10 768 303

12 688 465,—

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/51

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

100

Subwencja Wspólnoty Europejskiej ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

13 200 000 13 200 000

10 588 000 10 588 000

12 465 127,— 12 465 127,—

Tytuł 1 — Razem

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

L 96/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

13 200 000

10 588 000

12 465 127,—

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1643/95 (Dz.U. L 156 z 7.7.1995, str. 1). Na mocy art. 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w dziale „Komisja”.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/53

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 2 POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

200 202 203

Dotacja baskijskich władz regionalnych Dotacja rządu hiszpańskiego Inne dotacje ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

6 010 174 293 p.m. 180 303

60 101 60 101 60 101 180 303

6 010,— 60 101,— 0,— 66 111,—

Tytuł 2 — Razem

180 303

180 303

66 111,—

L 96/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 2 POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0

Dotacja baskijskich władz regionalnych

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

6 010

60 101

6 010,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące. 2 0 2 Dotacja rządu hiszpańskiego

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

174 293

60 101

60 101,—

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące. 2 0 3 Inne dotacje

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.