Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 505

Tytuł:

Budżet Eurojustu na 2005 r.

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 505

Strona 1 z 15
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/505

Budżet Eurojustu na 2005 r. (2005/285/WE)

L 96/506 EUROJUST

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

DOCHODY

Tytuł Rozdział 9 90 Rok budżetowy 2003

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

WPŁYWY DOCHODY Tytuł 9 — Razem 13 000 000 13 000 000 9 300 000 9 300 000 6 175 363,20 6 175 363,20

RAZEM

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/507 EUROJUST

TYTUŁ 9 WPŁYWY

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 9 0

901 902 903

Dotacje z ogólnego budżetu UE Odsetki bankowe Inne ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

13 000 000 p.m. p.m. 13 000 000

9 300 000

6 175 363,20 p.m.

p.m. 9 300 000

p.m. 6 175 363,20

Tytuł 9 — Razem RAZEM

13 000 000 13 000 000

9 300 000 9 300 000

6 175 363,20 6 175 363,20

L 96/508 EUROJUST

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

TYTUŁ 9 WPŁYWY

ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY

9 0 1

Dotacje z ogólnego budżetu UE

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

9 0 2

Odsetki bankowe

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

9 0 3

Inne

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

p.m.

p.m.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/509 EUROJUST

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 16 17 19

Treść

Środki 2005

Środki 2004

Wynik 2003

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ŚWIADCZENIA SOCJALNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE EMERYTURY I ODPRAWY Tytuł 1 — Razem p.m. 6 291 119 6 156 523 48 000 74 596 7 000 5 000 p.m. 4 300 000 4 193 600 35 000 58 000 10 000 3 400 2 127 815,59 25 340,62 23 041,48 5 410,46 1 327,56 p.m. 2 182 935,71

2 20 21 22 23 24

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW ORAZ KOSZTY POWIĄZANE CZYNSZ I DZIERŻAWA GRUNTU PRZETWARZANIE DANYCH RUCHOMOŚCI I KOSZTY POWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE, TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA Tytuł 2 — Razem 1 734 547 200 650 154 000 79 052 340 632 2 508 881 1 947 000 300 000 146 000 45 000 422 000 2 860 000 1 953 925,95 179 516,75 513 805,94 34 289,74 359 419,25 3 040 957,63

3 30 31 32 33 34 35 36 37

KOSZTY OPERACYJNE POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) REZERWA BUDŻETOWA Tytuł 3 — Razem 970 000 490 400 455 835 1 297 765 380 000 415 000 71 000 120 000 4 200 000 630 000 450 000 280 000 100 000 350 000 280 000 20 000 30 000 2 140 000 382 417,26 88 117,40 194 026,19 15 961,10 36 333,83 226 351,01 7 355,69 907,38 951 469,86

RAZEM

13 000 000

9 300 000

6 175 363,20

L 96/510 EUROJUST

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

TYTUŁ 1 WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102 1103

Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia Wynagrodzenia zasadnicze (TBA) Dodatki rodzinne Dodatki za rozłąkę i zamieszkanie za granicą (IDE) Dodatek sekretarski (ISE) Pozycja 1 1 0 — Razem Inni pracownicy Personel pomocniczy/kontraktowy Personel lokalny Doradcy specjalni/eksperci krajowi Pozycja 1 1 1 — Razem Dodatkowe szkolenia, przekwalifikowania oraz informacje dla personelu Szkolenia i informacje dla personelu Pozycja 1 1 2 — Razem Ubezpieczenia na wypadek choroby, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Ubezpieczenia na wypadek choroby Ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz chorób zawodowych Ubezpieczenia na wypadek utraty pracy dla pracowników czasowych Ustanowienie praw emerytalnych dla pracowników czasowych Pozycja 1 1 3 — Razem 163 834 45 995 138 194 p.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 505 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.