Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 545

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 545

Strona 1 z 9
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/545

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005 (2005/286/WE)

L 96/546

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

Rok budżetowy 2003

DOCHODY DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG Tytuł 1 — Razem 8 150 000 8 150 000 7 484 000 7 484 000 8 199 308,90 8 199 308,90

2 20

SUBWENCJE DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Tytuł 2 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

3 30

REZERWA REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU Tytuł 3 — Razem 2 014 000 2 014 000 3 449 000 3 449 000 1 406 999,76 1 406 999,76

5 50

DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU DOCHODY Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ URZĘDU Tytuł 5 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 14 308,79 14 308,79

6 60

SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE, ZWROT WYDATKÓW, DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE GAZETA URZĘDOWA Tytuł 6 — Razem 15 000 15 000 15 000 15 000 142 163,56 142 163,56

9 91 92

INNE DOCHODY ODSETKI BANKOWE PODARUNKI I DAROWIZNY Tytuł 9 — Razem 333 000 p.m. 333 000 350 000 p.m. 350 000 400 761,25 400 761,25

RAZEM

10 512 000

11 298 000

10 163 542,26

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/547

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 1 DOCHODY

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

100

Otrzymane opłaty ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

8 150 000 8 150 000

7 484 000 7 484 000

8 199 308,90 8 199 308,90

Tytuł 1 — Razem

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

L 96/548

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 1 DOCHODY

ROZDZIAŁ 1 0 — DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

1 0 0

Otrzymane opłaty

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

8 150 000

7 484 000

8 199 308,90

Uwagi Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz.U. L 258 z 28.10.1995, str. 3). Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (Dz.U. L 121 z 1.6.1995, str. 31), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 329/2000 (Dz.U. L 37 z 12.2.2000, str. 19). Na niniejsze dochody Urzędu składają się opłaty uiszczone przez strony wnioskujące o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin oraz przez inne strony uczestniczące w postępowaniu.

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/549

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 2 SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0

200

Subwencja z Pozycji B2-5 1 0 2 ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m. p.m.

p.m. p.m.

0,— 0,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

L 96/550

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

TYTUŁ 2 SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

2 0 0

Subwencja z Pozycji B2-5 1 0 2

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 545 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 579 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.