Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 579

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005

Data ogłoszenia:2005-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 579

Strona 1 z 15
14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/579

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2005 (2005/287/WE)

L 96/580

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Rok budżetowy 2003

Treść

Rok budżetowy 2005

Rok budżetowy 2004

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 12 000 000 12 000 000 11 730 000 11 730 000 9 300 000,— 9 300 000,—

2 20 21 22

INNE SUBWENCJE WKŁAD NORWEGII STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH Tytuł 2 — Razem — — 515 625 — 514 030 515 625 514 030 420 750,— 500 000,— 0,— 920 750,—

3 30

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 3 — Razem — — — — 0,— 0,—

RAZEM

12 515 625

12 244 030

10 220 750,—

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/581

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 1 0

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Tytuł 1 — Razem

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

L 96/582

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

12 000 000

11 730 000

9 300 000,—

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWG) nr 302/93 z dnia 8 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (Dz.U. L 36 z 12.2.1993, str. 1). Wykazane dochody i wydatki równoważą się. Dochody Centrum stanowi, bez uszczerbku dla innych źródeł dochodów, subwencja wspólnotowa wpisana pod właściwym nagłówkiem budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (dział „Komisja”).

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/583

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2 INNE SUBWENCJE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 2 0 ROZDZIAŁ 2 1 ROZDZIAŁ 2 2 — —

515 625

514 030

420 750,— 500 000,—

0,—

Tytuł 2 — Razem

515 625

514 030

920 750,—

L 96/584

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 2 INNE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD NORWEGII

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

515 625

514 030

420 750,—

Uwagi Inne subwencje.

ROZDZIAŁ 2 1 — STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

500 000,—

ROZDZIAŁ 2 2 — WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z DANYCH SUBWENCJI WSPÓLNOTOWYCH

Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

0,—

14.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/585

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA RASIZMU I KSENOFOBII

TYTUŁ 3 DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2005 Rok budżetowy 2004 Rok budżetowy 2003

ROZDZIAŁ 3 0

0,—

Tytuł 3 — Razem RAZEM

— 12 515 625

— 12 244 030

0,— 10 664 611,—

L 96/586

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.4.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 96 POZ 579 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 623 z 200514.4.2005

  Sprostowanie do deklaracji dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok finansowy 2004 (  Dz.U. L 377 z 23.12.2004)

 • Dz. U. L96 - 545 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 505 z 200514.4.2005

  Budżet Eurojustu na 2005 r.

 • Dz. U. L96 - 455 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiego Centrum ds. Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 419 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 365 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 335 z 200514.4.2005

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 291 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 249 z 200514.4.2005

  Budżet Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 195 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 155 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 107 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 93 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. L96 - 49 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2005

 • Dz. U. L96 - 1 z 200514.4.2005

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok finansowy 2005

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.